Budoucím čtenářům starých novin. Výbor polonistických textů Václava Buriana z let 1981–2014, red. Jan Jeništa, Anna Militz, Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2017, ss. 233
PDF

Jak cytować

NÉMETH VÍTOVÁ, L. (2020). Budoucím čtenářům starých novin. Výbor polonistických textů Václava Buriana z let 1981–2014, red. Jan Jeništa, Anna Militz, Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2017, ss. 233. Slavia Occidentalis, (75/2), 132–135. https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.11
https://doi.org/10.14746/so.2018.75.2.11
PDF

Bibliografia

Burian V., Blankyt půlnoci, Brno 2007.

Harák I., Blankyt půlnoci svítí, w: I. Harák, Býýýt odněkud. Kritiky a studie k nové a novější české literatuře, Praha 2010, s. 194–197.

Kardyni-Pelikánová K., Uwiedzeni przez polską literaturę. Czeska polonistyka literacka, Warszawa 2003.

Loučení s Václavem Burianem, http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=146&clanek=061407 (dostęp:23.10.2017).

Medale Wdzięczności dla Czechów solidarnych z Solidarnością, https://praga.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/archiwum/medale_wdziecznosci_dla_czechow_solidarnych_z_solidarnoscia;jsessionid=E7F167D4ADA5BE9940D8CB5850B8269B.cmsap5p (dostęp: 28.10.2017).

Václav Burian, w: M. Sobotková et al., Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes / Polonistyka w Ołomuńcu dawniej i dziś, Olomouc 2014.