Przeciw nakazom niepamięci – wariant Elif Shafak

Main Article Content

Agnieszka Czyżak

Abstrakt

The main aim of the article is the return to the historical events which happened on the Turkish territory of the Ottoman Empire in 1915 and to identify traces of the past. During the First World War the attempted extermination of the Armenian nation took place, and those tragic occurrences remain a literary theme until now. An interpretation of the novel written by Elif Şafak – almost a hundred years after those events – leads to some rather pessimistic cultural conclusions. The author creates, in The Bastard of Istanbul, a mournful vision of the common tendency to forget and the mutual agreement to inherit prejudices against members of other nations, but especially those who live in neighbouring areas.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czyżak, A. (2015). Przeciw nakazom niepamięci – wariant Elif Shafak. Slavia Occidentalis, (72/2), 31-39. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.2
Dział
Na 100-lecie rzezi Ormian

Referencje

 1. Bartis Attila, Przemiany. Kanał Dunaj-Morze Czarne i Półwysep Bałkański, przeł. Anna Górecka,
 2. [w:] Odessa transfer. Reportaże znad Morza Czarnego, red. Katharina Raabe, Monika Sznajderman, Wołowiec 2009.
 3. Bauman Zygmunt, Świat nawiedzony, [w:] Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. Przemysław Czapliński, Ewa Domańska, Poznań 2009.
 4. Domańska Ewa, Historia feminizmu i feministyczna historia, „Odra” 1994, nr 7–8.
 5. Domańska Ewa, Historie niekonwencjonalne. Refleksje o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań
 6. Głowiński Michał, Zawsze to samo, [w:] Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice, Kraków 2011.
 7. Janko Anna, Mała Zagłada, Kraków 2015.
 8. Nurowska Maria, Panny i wdowy, t. 1–5, Warszawa 1991-92.
 9. Özdamar Emine Sevgi, Gorzka woda. Stambuł i tureckie wybrzeże Morza Czarnego, przeł. Sława Lisiecka, [w:] Odessa transfer. Reportaże znad Morza Czarnego, red. Katharina Raabe, Monika
 10. Sznajderman, Wołowiec 2009.
 11. Shafak Elif, Bękart ze Stambułu, przeł. Michał Kłobukowski, Kraków 2010.
 12. Simmons Paulina, Jeździec miedziany, przeł. Jan Kraśko, Warszawa 2013.
 13. Tochman Wojciech, Dzisiaj narysujemy śmierć, Wołowiec 2010.