Herbert a ormiańska Babcia

Main Article Content

Emilia Słomińska

Abstrakt

The text is an attempt to investiage the impact of Zbigniew Herbert’s Armenian grandmother on his ethical outlook on the world. While in his poetry and memoirs there are only few references to Maria of Bałabans and only one poem is entirely about her, contextual references to his grandmother can be traced in most of Herbert’s works and these further emphasise his moral outlook on the world. Furthermore, family memories also confirm the significance of the Armenian grandmother in Herbert’s private and literary life. A very important element of the relationship which brings together the poet and his grandmother is points he role of multiethnic Lviv with which his family had connections for centuries.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Słomińska, E. (2015). Herbert a ormiańska Babcia. Slavia Occidentalis, (72/2), 71-81. https://doi.org/10.14746/so.2015.75.5
Dział
Na 100-lecie rzezi Ormian

Referencje

 1. Abramowska J., (1995), Wiersze z aniołami, [w:] Czytanie Herberta, red. P. Czapliński, P. Ś liwiński,
 2. E. Wiegandt, Poznań.
 3. Bakuła B., (2006), Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kreso znawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie, nr 6.
 4. Barańczak S., (2001), Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Warszawa.
 5. Byliśmy dziećmi II Rzeczypospolitej… Wspomnienia Haliny Herbert-Żebrowskiej, [online], (2004),
 6. [dostęp: 20.06.2015], „Lwowskie Spotkania. Społeczno-kulturalny miesięcznik polski na Ukrainie”,
 7. nr „Zbigniew Herbert i Lwów. Wydanie specjalne w 80-tą rocznicę urodzin poety 1924–2004”,
 8. http://lwow.home.pl/spotkania/herbert/herbert.html#dzieci.
 9. Czajkowski K., (2013), „Między okiem a wspomnieniem”.
 10. Zbigniewa Herberta pamięć „kresowego
 11. miasta”, „Teksty Drugie”, nr 5 (143).
 12. Czapliński P., Śmierć, czyli o niedoskonałości, [w:] Czytanie Herberta, red. P. Czapliński, P. Śliwiński, E. Wiegandt, Poznań.
 13. Fiut A., (2003), Ukryty dialog, [idem:] W stronę Miłosza, Kraków.
 14. Franaszek A., (1998), Ciemne źródło (o twórczości Zbigniewa Herberta), Londyn.
 15. Herbert Z. (1997), Struna światła, Wrocław.
 16. Herbert Z., (1997), Hermes, pies i gwiazda, Wrocław.
 17. Herbert Z., (1997), Studium przedmiotu, Wrocław.
 18. Herbert Z., (1997), Napis, Wrocław.
 19. Herbert Z., (1996), Pan Cogito, Wrocław.
 20. Herbert Z., (1997), Elegia na odejście, Wrocław.
 21. Herbert Z., (1997), Rovigo, Wrocław.
 22. Herbert Z., (1998), Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wrocław.
 23. Herbert Z. (1998), Epilog burzy, Wrocław.
 24. Herbert Z., (2006), [Ormiańska babcia], „Zeszyty Literackie”, nr 2 (94).
 25. Jeleński K. A., (1999), Zbigniew Herbert, „Zeszyty Literackie”, nr 4 (68).
 26. Jeśli zaśniesz, to koniec, wywiad Jana Suffczyńskiego z Katarzyną Herbertową, „Kontakt” 2011, nr 17.
 27. Jeśli masz dwie drogi…, wywiad Krystyny Nastulanki ze Zbigniewem Herbertem, (2008), [w:] Herbert
 28. nieznany. Rozmowy, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa.
 29. Jeśli zaśniesz, to koniec, wywiad Jana Suffczyńskiego z Katarzyną Herbertową, (2013), „Kontakt”,
 30. nr 58.
 31. Kołodziejczyk D., (2013), Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej i Wschodniej w przestrzeni postkolonialnej?
 32. Możliwe trajektorie podróży, „Porównania”, nr 13.
 33. Legeżyńska A., (1995), Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej, [w:] Czytanie Herberta,
 34. red. P. Czapliński, P. Śliwiński, E. Wiegandt, Poznań.
 35. Maria Herbert do Syna i Synowej, Sopot, 24 IX 1968, (2008), [w:] Zbigniew Herbert. Korespondencja
 36. rodzinna, oprac. H. Herbert-Żebrowska, A. Kramkowska-Dąbrowska, Lublin.
 37. Łukasiewicz J., (2001), Herbert, Wrocław.
 38. Mazurkiewicz-Szczyszek A., (2008), W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w twórczości Zbigniewa
 39. Herberta, Lublin.
 40. Mizińska J., (2001), Herbert – Odyseusz, Lublin.
 41. Nyczek T., (2002), „Kos” O Adamie Zagajewskim, Kraków.
 42. Ruszar J. M., (2004), Stróż brata swego: zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta,
 43. Lublin.
 44. Ruszar J. M., (2009), Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta 1998–2008,
 45. Kryspinów.
 46. Wiśniewska L., (1999), Między biegunami i na pograniczu (O „Białym małżeństwie” Tadeusza
 47. Różewicza i poezji Zbigniewa Herberta), Bydgoszcz.
 48. Zagajewski A., (1985), Jechać do Lwowa i inne wiersze, Londyn.
 49. Zagajewski A., (1999), Pożegnanie Zbigniewa Herberta, „Zeszyty Literackie”, nr 4 (68).
 50. Zagajewski A., (1999), Początek wspomnienia, „Zeszyty Literackie”, nr 4 (68).
 51. Ze Zbigniewem Herbertem rozmawia ks. Janusz S. Pasierb, (2002), „Zeszyty Literackie”, nr 4.
 52. Żebrowski R., (2011), Zbigniew Herbert „Kamień na którym mnie urodzono”, Warszawa.