Lament żałobny Elektry Sofoklesa w kręgu psychoanalizy

Main Article Content

Justyna Biernat

Abstrakt

The aim of this essay is to provide an analysis of Electra’s funeral laments using a psychoanalytical approach. The modern methodology introduced in the research provides a useful conceptual language for in reassessing the ancient categories related to mourning. The essay is an attempt at describing the funeral monologues and their significance for the dramatic structure, as well as an attempt at analysing the motif of mourning. Electra’s behaviour and statements will be analysed in terms of depression and melancholy, whereas her mourning will be depicted as a process of recovery from trauma.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Biernat, J. (2015). Lament żałobny Elektry Sofoklesa w kręgu psychoanalizy. Slavia Occidentalis, (72/2), 117-135. https://doi.org/10.14746/so.2015.72.9
Dział
Literatura starogrecka

Referencje

 1. Archer J., Broad and Narrow Perspectives in Grief Theory: Comment on Bonano and Kaltman (1999), “Psychological Bulletin” 2001, vol. 127, nr 4.
 2. Averill. J.R., Grief: its nature and significance, „Psychological Bulletin” 1986, vol. 70, nr 6.
 3. Bielik-Robson A., Melancholia i ekstaza: dwie formuły subiektywności, [w:] eadem, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000.
 4. Bieńczyk M., Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 1998.
 5. Bonano A.G., Kaltman S., Towards an Integrative Perspective on Bereavement, “Psychological Bulletin” 1999, vol. 125, nr 6.
 6. Cebella A., Gawinecka M., Łucka I., Pamięć zdarzeń traumatycznych, „Psychiatria” 2008, nr 2.
 7. Derderian K., Leaving Words to Remember. Greek Mourning and the Advent of Literacy, Leiden – Boston – Köln 2001.
 8. Dodds E. R., Grecy i irracjonalność, przeł. J. Partyka, Bydgoszcz 2002.
 9. Dybel P., Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan, Kraków 2000.
 10. Dyskusja panelowa z dnia 14 X 2000, [w:] Misteria. Inicjacje. Materiały z lat 1999–2000, red. D. Kosiński, Kraków 2000.
 11. Foley H. P., Female Acts In Geek Tragedy, Princeton 2001.
 12. Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności, przeł. J. Karłowski, Poznań 1998.
 13. Goldhill S., Reading Greek Tragedy, Cambridge 1986.
 14. Hall E., Greek Tragedy: Suffering Under the Sun, Oxford 2010.
 15. Kardiner A., The Traumatic Neuroses of War, Cambridge 2009.
 16. Kordys J., Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006.
 17. Kristeva J., Czarne słońce. Depresja i melancholia, przeł. M. P. Markowski, R. Ryziński, Kraków 2007.
 18. Loraux N., The mourning voice. An essay on Greek tragedy, Ithaca 2002.
 19. Projekt perfumans. Współczesne metodologie teatrologiczne i ich granice poznawcze, red. Ł. Grabuś, A. Marek, G. Stępniak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
 20. Ringer M., Electra and the Empty Urn: Metatheater and Role Playing in Sophocles, North Carolina 1998.
 21. Sofokles, Elektra, przeł. R. Chodkowski, Lublin 2008.
 22. Sofokles, Tragedie, przeł. K. Morawski, Warszawa 1969.
 23. Sophocles, Ajax, Electra, Oedipus Tyrranus, red. H. Lloyd-Jones, The Loeb Classical Library, Cambridge – Massachusetts – London 1994.
 24. Sophocles, Electra, J. P. Finglass, Cambridge 2007.
 25. Winnington-Ingram R.P., Sophocles. An Interpretation, R.P. Winnington-Ingram, Cambridge 1980.