Mickiewicz subwersywny . Wokół projektu dziadów /Dziadów

Main Article Content

Michał Kuziak

Abstrakt

The article presents Mickiewicz’s subversive project connected with the intention to exchange the old cultural centre by a new centre, designed by the author. The project evolves around Dziady (“Forefathers’ Eve”), beginning from their Vilnius-Kaunas part; the poet returns to it in his Parisian lectures. The project, based on
what is provincial, is realized through the construction of tradition, being the search for power.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuziak, M. (2011). Mickiewicz subwersywny . Wokół projektu dziadów /Dziadów. Slavia Occidentalis, (68), 9-21. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9524
Dział
Literatura w Europie

Referencje

 1. Brzozowski S., Legenda Młodej Polski, Kraków 1983.
 2. Janion M., Gorączka romantyczna
 3. Kuziak M. O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, Słupsk 2007.
 4. Kuziak M., Słowiański głos w prelekcjach paryskich Mickiewicza. Próba lektury postkolonialnej, [w:] Studia postkolonialne nad kultura i cywilizacją polską, Lublin 2010.
 5. Kuziak M., Wartość kulturowego braku. Syndrom kolonialny w twórczości Mickiewicza, „Porównania” 2008, nr 5.
 6. Mickiewicz A., Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1955.
 7. Mickiewicz A., Dzieła. Wydanie Rocznicowe, Warszawa 2001, t. XIII.
 8. Mitosek Z., Mickiewiczowska Europa, „Kultura i Społeczeństwo” 2000, nr 4.
 9. Piwińska M., Romantyczna nowa tragedia, [w:] Studia romantyczne, red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1973.
 10. Przychodniak Z. Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji, Poznań 2001.
 11. Rutkowski K., „Dziady” – ciąg dalszy nastąpił, „Literacje” 2011, nr 1.
 12. Rymkiewicz J. M., Mickiewicz czyli wszystko. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Adam Poprawa, Warszawa 1994.
 13. Stefanowska Z., Legenda słowiańska w prelekcjach paryskich, [w:] Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, Warszawa 2001.
 14. Trojanowiczowa Z., „Dziady”Adama Mickiewicza jako „niedokończony poemat”, [w:] Trzynaście arcydzieł romantycznych, red. E. Kiślak, M. Gumkowski, Warszawa 1996.
 15. Witkowska A., Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa1998.
 16. Zielińska M., Opowieść o Gustawie i Maryli, Warszawa 1989.