Ironia i komizm we współczesnej słowiańskiej antyutopii literackiej (na przykładzie powieści E. Bondy’ego, T. Konwickiego, W. Wojnowicza, W. Pielewina)

Main Article Content

Bogusław Bakuła

Abstrakt

The article focuses on the problem of irony and comicality in the modern literary Slavic antiutopia. The analysis has been made on the example of the following novels: Egon Bondy’s Invalidní sourozenci, Tadeusz Konwicki’s Small Apocalypse, Vladimir Voynovich’s Moscow 2042 and Victor Pelevin’s Chapayev and Blankness. Irony and comicality in modern and postmodern literary antiutopia is transformed into intertextual or metaphysical grotesque.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bakuła, B. (2011). Ironia i komizm we współczesnej słowiańskiej antyutopii literackiej (na przykładzie powieści E. Bondy’ego, T. Konwickiego, W. Wojnowicza, W. Pielewina). Slavia Occidentalis, (68), 45-56. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9527
Dział
Literatura w Europie

Referencje

  1. Bakuła B., Literacka utopia zachodnio- i południowosłowiańska XX wieku. Zarys problematyki badawczej, [w:] Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku, Biblioteka literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, t. 31, Poznań 2000.
  2. Bakuła B., Sacrum w utopii zachodnio- i wschodniosłowiańskiej z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, [w:] Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo- Wschodniej XX wieku, Biblioteka literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, t. 31, Poznań 2000.
  3. Bondy E., Invalidní sourozenci, cyt. za wyd.: Čestimír Kocar – Nakl. „Zvláštní vydání…”, Brno 2002.
  4. Duda K., Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1995.
  5. Konwicki T., Mała apokalipsa, cyt. za wyd. Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1988.
  6. Nakoneczny T., Rewolucja i pustka. Tekstualizacja tradycji w „Małym palcu Buddy” Wiktora Pielewina, „Porównania” 2011, nr 9.
  7. Пелевин В., Чапаев и Пустота, Москва1999, Вагриус. Polski przekład W. Pielewin, Mały
  8. palec Buddy, przeł. H. Broniatowska, Warszawa 2003.
  9. Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 3. Z zagadnień struktury artystycznej i świadomości kulturowej, red. B. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.
  10. Wojnowicz W., Moskwa 2042, przeł. H. Broniatowska, PIW, Warszawa 1992.