Чернокнижник Пан Твардовский и договор c дьяволом в литературе хiх ст

Main Article Content

Деян Айдачич

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Айдачич, Д. (2011). Чернокнижник Пан Твардовский и договор c дьяволом в литературе хiх ст. Slavia Occidentalis, (68), 57-64. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9528
Dział
Literatura w Europie

Referencje

 1. Алексеев М. П., К сказаниям о пане Твардовском в русской литературе, [w:] Literatura.
 2. Komparatystika. Folklor. Księga poświęcona J. Krzyżanowskiemu, Warszawa 1968
 3. Бегунов Ю. К., Сказания о чернокнижнике Твардовском в Польше, на Украине и в России и новонайденная «История о Пане Твардовском», [w:] „Советское славяноведение” 1983, № 1.
 4. Brojer W., Diabeł w wyobraźni średniowieczej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie, Wrocław 2003.
 5. Булкина И., К сюжету о пане Твардовском (контексты «киевской» баллады Жуковского), [w:] Пушкинские чтения в Тарту 3: Материалы международной конференции, посвященной 220-летию В. А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева, Tartu, 2004, С. 41–63, http://www.ruthenia.ru/document/535054.html
 6. Czajkowski K. A., Grozy. «Misteryum z podań narodowych» (Twardowski), [w:] Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, red. H. Krukowska i J. Lawski, Białystok 1999, t. 1.
 7. Dąbrowicz E., Faust – rozmowy polskie, [w:] Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, red. H. Krukowska i J. Lawski, Białystok 1999, t. 1.
 8. Гозенпуд А. А., Музикальный театр в Росии от истоков до Глинки, Ленинград 1959
 9. Krzyżanowski J., Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa
 10. Nowicka E., Omamienie – cudowność – afekt. Dramat v kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć, Poznań 2003.
 11. Пільчук І., Вплив фольклору на літературну баладу 20–30 років XIX ст., [w:] „Літературна критика” 1937, № 5.
 12. Zawadzka D., Faust filomatów (Zana i Mickiewicza), [w:] Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, red. H. Krukowska i J. Lawski, Białystok, 1999, t. 1.
 13. Журавель О. Д., Сюжет о договоре человека с дьяволом в древнеруской литературе, Новосибирск 1996.