Dlaczego Owidiusz wygnany? Literatura jako narzędzie rozwiązywania zagadek z przeszłości.

Main Article Content

Anna Gawarecka

Abstrakt

Two writers, Jacek Bocheński and Josef Škvorecký, in different times and in a different cultural situation, independently, embarked on a task to solve one of the mysteries from the history of literature, namely, the reasons for Ovid’s banishment. In the novels Nazo poeta and Nevysvětlitelný příběh aneb vyprávění Questa Firma Sicula both writers seek the answer to the question about the reasons for the exile of the author of Metamorphoses. They are trying to reveal the autobiographical information coded in the plots of Ovid’s poemsand in the metaphors of lyrical utterances, subordinated to the rules of the ancient poetics. They both know that in the situation when the texts are the only source of information, they must be the primary way to reach the truth. Although the exposed intertextuality emphasizes pozareferencjalny dimension of the story, in practice it turns out to be, what both authors claim in their novels, the only instrument for perceiving reality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gawarecka, A. (2011). Dlaczego Owidiusz wygnany? Literatura jako narzędzie rozwiązywania zagadek z przeszłości. Slavia Occidentalis, (68), 65-76. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9529
Dział
Literatura czeska

Bibliografia

 1. Bartoszyński K., O poetyce powieści historycznej, [w:] idem, Powieść w świecie literackości.
 2. Szkice, Warszawa 1991.
 3. Błażejewski T., Historiozofia retoryczna. Formy paraboliczne i apokryficzne w polskiej prozie współczesnej, Łódź 2002.
 4. Bocheński J., Nazo poeta, Warszawa 2009.
 5. Cieplińska J., Montaż i rytuał, czyli o autokreacjach pisarskich, Kraków 2003.
 6. Culler J., Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań naukowych, tłum. M. B. Fedewicz, [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000.
 7. Doležel L., Fikce a historie v období postmoderny, Praha 2008.
 8. Jaworski S., W lustrze postaci, [w:] Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, Kraków 2008.
 9. Kosková H., Škvorecký, Praha 2004.
 10. Krejčí K., Praha legend a skutečnosti, Praha 2007.
 11. Lejeune P., Pakt autobiograficzny, przeł. A. Labuda, [w:] idem, Wariacje na temat pewnego paktu.O autobiografii, red. Regina Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001.
 12. Nawrocka E., Powieść jako apokryf historii. Pisarstwo historyczne Władysława Terleckiego, [w:] Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, red. W. Bolecki, J. Madejski, Warszawa 2010.
 13. Nycz R., Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, [w:] idem, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000.
 14. Nycz R., Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, [w:] Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki, Warszawa 2000.
 15. Sendyka R., Anegdota i poetyki New Historicism, [w:] Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, red. W. Bolecki, J. Madejski, Warszawa 2010.
 16. Škvorecký J., Nápady čtenáře detektivek, Praha 1965.
 17. J. Škvorecký, Nevysvětlitelný příběh aneb vyprávění Questa Firma Sicula, Praha 1998.
 18. Škvorecký J., Poe aneb dobrodružství v literární vědě, [w:] idem, Nápady čtenáře detektivek a jiné eseje, Praha 1998.
 19. Szybowicz E., Apokryfy w polskiej prozie współczesnej, Poznań 2008.
 20. Szymutko S., Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i literaturoznawstwie, Katowice 1998.
 21. White H., Fikcjonalność przedstawień opartych na faktach, tłum. D. Kołodziejczyk, [w:] idem, Proza historyczna, red. E. Domańska, Kraków 2009.
 22. White H., Tekst historiograficzny jako artefakt literacki, przeł. M. Wilczyński, [w:] idem, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000.