Groteska Pavla Kohouta
pdf

Jak cytować

Všetička, F. (2011). Groteska Pavla Kohouta. Slavia Occidentalis, (68), 77–80. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9531

Abstrakt

The text has been devoted to Pavel Kohout’s prose, a Czech prosaist, poet and playwright, one of the most esteemed modern writers. The text focuses on the composition of his literary works, and, first of all, on the way in which the elements of fantasy, grotesque and absurd function in his literature.
pdf

Bibliografia

Bílek P., Petr A., Topolův román… uličnický…, „Tvar” 1994 č. 16.

Chvatík K., Zběsilost, „Tvar” 1994 č. 16.

Mareš P., „Tajnej a otevřenej jazyk” (Spisovnost a nespisovnost v románu Jáchyma Topola Sestra), [w:] R. Š r á m e k (ed.), Spisovnost a nespisovnost dnes, Brno 1996.

První britský krok Jáchyma Topola, „Lidové noviny” 14. května 2010.

Říha I., Svoloč, parchanti, psychopati, synové kurev a cizinců. (Ke knihám Jáchyma Topola Noční práce, Kloktat dehet a Supermarket sovětských hrdinů), „Tahy” 2008. Literárněkulturní ročenka. Pavel Mervart, Červený Kostelec a Pardubice 2008.

Říha I., S městem za zády (K pojetí prostorovosti v Noční práci Jáchyma Topola), „Souvislosti” 2002 č. 2.

Říha I., Topolovo hledání V(v)ýchodu, „Tahy” 2009: Literárněkulturní ročenka, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2009.

Stasiuk A., Jak jsem se stal spisovatelem /pokus o intelektuální autobiografii/, Praha 2004.

Topol, J. Gargling with Tar, London 2010, přel. D. Short. Originál v češtině: Kloktat dehet, Torst, Praha 2005.

Topol J., Kloktat dehet, Praha 2005.

Topol J., Noční práce, Praha 2001.

Topol J., Supermarket sovětských hrdinů, Praha 2007.

http://www.nazabradli.cz/repertoar/repertoar/jachym-topol-cesta-do-bugulmy (staženo: 8. 6. 2010)