Východoevropsk á tematika v díle Jáchyma Topola

Main Article Content

Ivo Říha

Abstrakt

The study focuses on the characteristic features of Jáchym Topol´s creative style as represented in his prosaic work of the recent decade. Special attention is paid to the artistic reflexion on the history of Central and Eastern Europe in the context of poetics of literary characters.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Říha, I. (2011). Východoevropsk á tematika v díle Jáchyma Topola. Slavia Occidentalis, (68), 81-85. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9536
Dział
Literatura czeska

Referencje

 1. B í l e k, P. P e t r, A. Topolův román… uličnický…, „Tvar” 1994 č. 16, s. 17–18; K. Chvatík, Zběsilost, „Tvar” 1994 č. 16, s. 17; P. M a r e š, „Tajnej a otevřenej jazyk” (Spisovnost a nespisovnost v románu Jáchyma Topola Sestra), [w:] R. Š r á m e k (ed.), Spisovnost a nespisovnost dnes, Brno 1996, s. 176–178.
 2. http://www.nazabradli.cz/repertoar/repertoar/jachym-topol-cesta-do-bugulmy (staženo: 8. 6. 2010)
 3. Idem, Cesta do Bugulmy, op. cit., s. 188.
 4. Idem, Kloktat dehet, op. cit., s. 142.
 5. Idem, Noční práce, Praha 2001, s. 12.
 6. Idem, Supermarket sovětských hrdinů, [w:] Supermarket sovětských hrdinů, op. cit., s. 60.
 7. Ř í h a Srov. I., Svoloč, parchanti, psychopati, synové kurev a cizinců. (Ke knihám Jáchyma Topola Noční práce, Kloktat dehet a Supermarket sovětských hrdinů), „Tahy” 2008. Literárněkulturní ročenka. Pavel Mervart, Červený Kostelec a Pardubice 2008, s. 100–108.
 8. Ř í h a, I. S městem za zády (K pojetí prostorovosti v Noční práci Jáchyma Topola), „Souvislosti” 2002 č. 2, s. 211–217.
 9. Říha, Topolovo hledání V(v)ýchodu, „Tahy” 2009: Literárněkulturní ročenka, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2009, s. 240.
 10. S t a s i u k, A. Jak jsem se stal spisovatelem /pokus o intelektuální autobiografii/, Praha 2004.)
 11. T o p o l J., Gargling with Tar, London 2010, přel. D. Short. Originál v češtině: Kloktat dehet, Torst, Praha 2005.
 12. T o p o l J., Kloktat dehet, Praha 2005
 13. T o p o l, J. Cesta do Bugulmy, [w:] Supermarket sovětských hrdinů, Praha 2007, s. 188.
 14. T o p o l, J. Supermarket sovětských hrdinů, Praha 2007, s. 234; citováno z ediční poznámky Jana Šulce.) Od června 2007 do listopadu 2009 ji mělo v repertoáru pražské „Divadlo Na zábradlí” v režii Jiřího Pokorného.