Dialog kultur na łamach czasopisma „Biuletyn Polsko - Ukraiński” (Warszawa 1932–1938) z perspektywy pogranicza wieków

Main Article Content

Switłana Krawczenko

Abstrakt

The article discusses the importance of the periodical “The Polish-Ukrainian Bulletin” published in Warsaw in the 1930s. “The Bulletin” functioned as a mediator between the artistic environments of Poland and Ukraine, publishing “belles-lettres”, opinion journalism and literary criticism by the writers from these two nations. The author of the article claims that the periodical played a very significant role in forming a cross-cultural dialogue, overcoming the prejudices and the stereotypes present in both countries.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krawczenko, S. (2011). Dialog kultur na łamach czasopisma „Biuletyn Polsko - Ukraiński” (Warszawa 1932–1938) z perspektywy pogranicza wieków. Slavia Occidentalis, (68), 155-163. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9606
Dział
Dialogi kultur

Referencje

 1. Лизанчук В., Політика національної пам’яті та засоби масової інформації, [w:] Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. десятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 31 жовт. – 1 листоп. 2008 р., за ред. М.М. Романюка, Львів 2008.
 2. Łobodowski J., Od Słowackiego do Samczuka, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, 1938, nr 20.
 3. Łuciw Ł., Polacy o Szewczence, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, Warszawa 1934, nr 10.
 4. „Kobzar” T. Szewczenki w alfabecie łacińskim, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, 1934, nr 15.
 5. Kult Szewczenki, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, Warszawa 1934, nr 10.
 6. Pogonowski J., „Zaspiw” T. Szewczenki w przekładach polskich, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, 1932/33, nr 3.
 7. Polskie przemówienie nad trumną Tarasa Szewczenki, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, Warszawa 1934, nr 10.
 8. Słownik badaczy literaturzy polskiej, red. J. Starnawski, t. II, Łódź 1998.
 9. Symonolewicz K., jun., Eugenijusz Małaniuk, poeta-rycerz, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, 1932/33, nr 3.
 10. Young R., Literatura ukraińska najmłodszych, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, 1933, nr 30.
 11. Zajcew P., Dwie postacie polskie w powieściach T.Szewczenki, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, 1935,nr 8.
 12. Zajcew P., Szewczenko i Polacy, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, Warszawa 1934, nr 10.
 13. R. Żachowski, Kobiety w literaturze ukraińskiej, „Biuletyn Polsko-Ukraiński”, 1934, nr 26.