Projekt historii wizualnej

Main Article Content

Dorota Skotarczak

Abstrakt

The article discusses the relations between history and the diversified audiovisual sphere. It presents the project of visual history which may be defined as a multi-disciplinary research subfield dealing with the analysis
of (audio)visual performances in a historical context. In this understanding, visual history comprises all spheres that appear on the junction of history/historiography, photography, film, visual arts, new media and all
visualisations of the past and of historical knowledge. Its tasks, on the one hand, consist in stressing the role of (audio)visual performances in creating historical performances (imageries about the past) and thus becoming
a specific alternative for academic historiography. However, on the other hand, visual history brings forth the research methods useful for making analyses of audiovisual representations of the past as relatively new and equal to written history and historical sources, requiring new skills from a historian in the field of criticism and hermeneutics of media communications.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skotarczak, D. (2011). Projekt historii wizualnej. Slavia Occidentalis, (68), 175-179. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9611
Dział
Sztuki wizualne-nowe media

Referencje

 1. Antropologia wobec fotografii i filmu, red. G. Pełczyński i R. Vorbrich, Poznań 2004; „Studia Filmoznawcze”, red. S. Bobowski, 2006, t. 26.
 2. Baudrillard J., Symulakry i symulacje, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.
 3. Dokument filmowy i telewizyjny, red. M. Szczurowskiego, Toruń 2005; Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008.
 4. Film i historia w doświadczeniach polskich historyków, [w:] Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008.
 5. Hopfinger M., Kultura audiowizualna u progu XX wieku, Warszawa 1997.
 6. Jackiewicz A., Jak jest możliwa antropologia filmu?, „Kino”1973, nr 7.
 7. Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej, red. J. Kaczmarek, Poznań 2004.
 8. Obrazy w działaniu. Szkice z socjologii i antropologii wizualnej, red. K. Olechnicki, Toruń 2003
 9. Matuszewski B., Nowe źródło historii, Warszawa 1995.
 10. Mitchell J. T., Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago 1994.
 11. Numer Specjalny Poświęcony Antropologii Filmu i Fotografii, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1992, nr 3–4.
 12. Pełczyński G. Antropologia i film, nauka i sztuka, [w:] Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. A. Pomieciński i S. Sikora, Poznań 2009.
 13. Pokaż mi swój świat. Edukacja rozwojowa a antropologia wizualna, red. R. Vorbrich, Poznań 2009.
 14. Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005; Co widać?, red. J. Kaczmarek i M. Krajewski, Poznań 2006.
 15. Skotarczak D., Film i historia w doświadczeniach polskich historyków, [w:] Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008.
 16. Skotarczak D., Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej, Poznań 2004
 17. Sontag S., O fotografii, przekł. S. Magala, Warszawa 1986.
 18. Witek P., Kultura – film – historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 2005
 19. Witek P., „Rozbite lustra historii. Rozmyte ślady historii”. Metodologiczne problemy audiowizualnej koncepcji źródła historycznego, [w:] Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, red. J. Kolbuszowska i R. Stobiecki, Łódź 2011.