Zapis scenariuszowy w emigracyjnej trylogii Miodraga Bulatovicia

Main Article Content

Aldona Szukalska

Abstrakt

The article entitled “Script Notation in the Emigrational Trilogy of Miodrag Bulatović” is devoted to issues connected with motion pictures, and especially to a quite rarely encountered form, the script notation present in the prose of the Serbian writer of the Montenegro origin. The use of the qualities typical of the film is connected with abandoning the elements characteristic for literature, such as psychologization of the protagonists, the ideas and intellectualism, and replacing them by enhancing visual effects, introducing behavioural techniques or the moving camera eye, recording, in a documentary manner, the behaviour of characters as well as the space, and also limiting narration and the domination of description. The article concentrates mostly on the last novels of
the Serbian author, which testify not only the changes occurring in the sphere of the visualization technique but also the transition from existential to moral problems.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szukalska, A. (2011). Zapis scenariuszowy w emigracyjnej trylogii Miodraga Bulatovicia. Slavia Occidentalis, (68), 209-217. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9688
Dział
Sztuki wizualne-nowe media

Referencje

 1. Bulatović M., Gullo Gullo, przeł. D. Cirlić-Straszyńska, Warszawa 1989.
 2. Bulatović M., Ludzie o czterech palcach, przeł. D. Cirlić-Straszyńska, Warszawa 1983.
 3. Čađenović J., Godine i knjige. Ogledi i kritike, Podgorica 2002.
 4. Chlasta I., Tadeusz Konwicki – pisarz scenarzystą, scenarzysta pisarzem, „Bez Porównania” 2006, nr 4, www. Bez-porownania.spine.pl/index.php?tresc=04059.
 5. Czyżewski S., Sitarski P., Kamera – światło – montaż, Kraków 2001.
 6. Czermińska M., Czas w powieściach Parnickiego, Wrocław 1972.
 7. Giza B., Między literaturą a filmem. O scenariuszach filmowych Tadeusza Konwickiego, Warszawa 2007.
 8. Hopfinger M., Doświadczenia audiowizualne: o mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003.
 9. Karpiński M., Scenariusz: Niedoskonałe odbicie filmu, Kraków 2004.
 10. Kracauer S., Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, przeł. W. Wertenstein, Gdańsk 2008.
 11. Zeic-Piskorska M., Próba typologii przejawów tzw. filmowości w utworach literackich, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1981, z. 119.