Intermedialny potencjał Arwa Stanisława Czycza

Main Article Content

Piotr Marecki

Abstrakt

The article discusses a text hybrid, which is Arw by Stanisław Czycz, published in 2007, a literary work spread formally and thematically between such disciplines as literature, music, visual arts and textology. The author of the paper submits a thesis that this text is ideal to be read by means of intermedial tools. The author views Czycz’s work as precursory to the modern medial literary forms that originated along with the development of the Internet network. The article also presents how the book originated as a screenplay for Andrzej Wajda’s film dedicated to Andrzej Wróblewski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marecki, P. (2011). Intermedialny potencjał Arwa Stanisława Czycza. Slavia Occidentalis, (68), 227-235. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9691
Dział
Sztuki wizualne-nowe media

Referencje

 1. Andrzej Wróblewski w 10-lecie śmierci. Referaty i głosy dyskusji z konferencji w Rogalinie 4 maja 1967 roku, t. V, red. I. Moderska, Poznań 1971.
 2. Barthes R., Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Warszawa 1997.
 3. Czycz S., Arw, Kraków 2007.
 4. Czycz S., Arw, „Poezja” 1980 nr 7.
 5. Czycz S., Korespondencja, „Poezja” 1976, nr 7/8.
 6. Czycz S., Od autora, [w:] Samo już to, „Poezja” 1976, nr 7/8.
 7. Karpiński M., Scenariusz: Niedoskonałe odbicie filmu: o sztuce scenariusza filmowego, Kraków 2004.
 8. Liternet.pl, red. P. Marecki, Kraków 2003.
 9. Lubelski T., Wajda, Wrocław 2006.
 10. Marx J., Rozmowa ze Stanisławem Czyczem, „Poezja” 1980, nr 7.
 11. Miczka T., Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy, Katowice 1987.
 12. Mruklik B., Andrzej Wajda, Warszawa 1969.
 13. Rozmowy ze Stanisławem Czyczem. Rozmowa druga, [w:] S. Czycz. Mistrz Cierpienia, zebrał i opracował K. Lisowski, Kraków 1997.
 14. Rozmowy ze Stanisławem Czyczem. Rozmowa trzecia, [w:] S. Czycz. Mistrz Cierpienia, zebrał i opracował K. Lisowski, Kraków 1997.
 15. Tworzył dla samego siebie, s. 14–15.
 16. http://pl. wikipedia.org/wiki/Literatura_%rodzaj_literacki%29.
 17. http://pl.wikipedia.org/wiki/Partytura
 18. Wierny samemu sobie (rozmowa z Andrzejem Wajdą), „Ty i Ja” 1966, nr 1.
 19. Związki plastyki z językiem filmu (rozmowa z Andrzejem Wajdą), „Projekt” 1969, nr 5/6.