Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô kaszëbsczi pòezji. 1991–2008, przërëchtowôł G. J. Schramke, Region, Gdiniô 2010, ss. 362. Czy iskry to już ogień? na marginesie najnowszej antologii liryki kaszubskiej.

Main Article Content

Daniel Kalinowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kalinowski, D. (2011). Skrë ùsôdzkòwi mòcë. Antologiô kaszëbsczi pòezji. 1991–2008, przërëchtowôł G. J. Schramke, Region, Gdiniô 2010, ss. 362. Czy iskry to już ogień? na marginesie najnowszej antologii liryki kaszubskiej. Slavia Occidentalis, (68), 262-267. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9707
Dział
Recenzje i omówienia

Referencje

 1. Burkot S., Literatura polska 1939–2009, Warszawa 2010.
 2. Czajinô I., Kropla krëwi. Dërgnienié, Kartuzë – Banino – Pelplin 2007.
 3. Czajinô I., Mòjim mùlkã je kam…, Kartuzë 1994.
 4. Czajinô I., Przechlastłô idila, Gduńsk 1999.
 5. Dunin-Wąsowicz P., Rozmowy lampowe, Warszawa 2007.
 6. Dzëcé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji (do 1990 r.), przërëchtowalë R. Drzeżdżon, G. J. Schramke, Gdiniô 2004.
 7. Drzeżdżon R., @laże! @lano! Wiérztczi do smiéchù a ùsmiéchù, Gdiniô 2008.
 8. Drzeżdżon R., Czile slów... ...òd mnie dlô Ce, Gdiniô 2004; P. Ciskowski.
 9. Drzeżdżon R., …Jô jem taczi… jaczi jem…, Puck 2006.
 10. Drzeżdżon R., „Pióro” do gilgania / ”Pióro” do gëldzëniô, Gdynia / Gdyniô 2004.
 11. Drzeżdżon R., Fopke T., Rómka & Tómka Korbiónka z felietonowi polece, Gdiniô 2010.
 12. Drzeżdżon R., Rómk na… to je: wiérztczi do smiéchù ë ùśmiéchù, Pëlckòwò 2005.
 13. Ewanielëjô wedle swiâtégò Jana, tłum. z jęz. grec. na kaszubski A. R. Sikora,
 14. Gdańsk 2007.
 15. Ewanieliô wedle swiâtégò Łukôsza, tłum. z jęz. grec. na kaszubski A. R. Sikora, Kartuzy 2010.
 16. Ewanielëjô wedle swiâtégò Marka, tłum. z jęz. grec. na kaszubski A. R. Sikora, Gdańsk 2001; Òjcze nasz. Kaszëbsczé spiéwë a mòdlëtwë, oprac. E. Pryczkowski, Banino – Gduńsk – Pelplin 2004.
 17. Ewanieliô wedle swiâtégò Mateùsza, tłum. z jęz. grec. na kaszubski A. R. Sikora, Gdańsk
 18. Fopke T., Szlachama kùsków, Gdiniô 2002; idem, Esemesë do Pana Bòga, Gdiniô 2007.
 19. Fopke T., Szlachama wzdichnieniów, Gdiniô 2007.
 20. Fopke T, , Szpòrtë swójsczé ë kùpczé, Gdiniô 2008; idem, W jãzëk zgëldzony, 2010
 21. Janke S., Do biôłégo rena, Gduńsk – Wejrowo 1994.
 22. Janke s., Ju nie jem motylnikiem, Gdańsk 1983.
 23. Janke S., Kol kuńca wieku, Gdańsk 1990.
 24. Janke S., Piesniodzejanié, Gduńsk 2003.
 25. Janke S Pò mie swiata nie mdze, Wejrowo 2007.
 26. Joskòwsczi Z., Przez Krziż do Bòga, 2004.
 27. Joskòwsczi Z., W remionach Piãknoscë, Pelplin–Banino 2007.
 28. Klejnocki J., Sosnowski J., Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia”brulionu” (1986–1996), Warszawa 1996.
 29. Kalinowski D., Arkona – od literackiego mitu ku antropologii kulturowej, [w:] Wielkie Pomorze. Mit i literatura, red. A. Kuik-Kalinowska, Gdańsk– Słupsk 2009.
 30. Kalinowsczi D., Zymk wcyg òdnôwióny – kaszëbsczé lëteracczé òkrãżé „Zymk”, przeł. D. Majkowski, „Stegna” 2011, nr 1.
 31. Kaszëbsczié kolędë ë godowé spiéwë, zebrał i wstępnie oprac. W. Kirstein, Gdańsk 1982.
 32. Ksążeczka do nôbòżéństwa, oprac. E. Pryczkowski, Pelplin 2005.
 33. Lipski T., Remusowi króm. Wypisy z literatury kaszubskiej, Gdańsk 1990; Domôcé słowo zwęczné. Antologia tekstów kaszubskich dla recytatorów, oprac. J. i J. Treder, Chmielno 1994.
 34. Makùrôt H., Chléw, Gdiniô 2010.
 35. Makùrôt H.,, Testameńtë jimaginacji, Kartuzë 2011.
 36. Mësla dzecka. Antologiô kaszëbsczich wiérztów dlô dzôtków i młodzëznë, zebralë i przërëchtowelë E. i E. Prëczkòwscë, Banino 2001.
 37. Më trzimómë z Bogã. Kòscelné mòdlëtwë i spiéwë, przeł. E. Pryczkowski, oprac. E. Gołąbk, E. Pryczkowski, Gduńsk 1998.
 38. Piaśnica oczyma poetów, wyb. i oprac. W. Kiedrowski, Gdańsk 2001.
 39. Pomorze i morze w poezji, oprac. B. Arsoba, J. Borzyszkowski, Gdańsk – Szczecin 1998.
 40. E. Preczkowsczi, Na jimiã Bòsczé, Gduńsk 2000.
 41. Samp J., Literatura kaszubska, [w:] Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów. Historia i współczesność, red. J. Borzyszkowski, D. Albrecht, Gdańsk – Lubeka 2000.
 42. Schramke G. J., „Zymk” – wspòmink ò zôczątkach, „Stegna” 2011, nr 1.
 43. Treder J., Kaszubszczyzna literacka i literatura kaszubska, [w:] Domôcé słowo zwęczné. Antologia tekstów kaszubskich dla recytatorów.
 44. Pón Tadeùsz to je ostatni najachùnk na Lëtwie, skaszëbił S. Janke, Wejrowò – Gduńsk 2010.
 45. Walkusz J.,, Jantarowy pacierz/Jantarowi pôcerz, Gdynia 1991.
 46. Walkusz J., Kańta nôdzejë, Gdańsk 1981.
 47. Walkusz J., Swięti dzél dësze. Antologia kaszubskiej poezji religijnej, Pelplin 1981.
 48. Walkusz J.,, Sztrądę słowa, Lublin 1996.
 49. Zbrzyca J.: Południca, Gdańsk 1976.
 50. Zbrzyca J.: Wieczórny widnik, Gduńsk 2002.
 51. Zbrzyca J.: Wizrë ë duchë, Gdańsk 1986.
 52. Żmuda-Trzebiatowski R., Egòticzi, 2011.
 53. Żmuda-Trzebiatowski R., Òdłómczi, Gdiniô 1997; idem, Trenë-Trënë, Miastko – Warszawa 2004.