Rodząca się czeska tożsamość narodowa a męska pozycja społeczna

Main Article Content

Marcin Filipowicz

Abstrakt

The article focuses on the issue of the relationship between emerging Czech national identity and male social leadership in the 19th century. The article deals with the question of male social representation related to prestige that Czech literary discourse tried to elaborate. The article concerns the attitude towards hegemonic masculinity linked to Austrian structures of power and of Germanic culture. This issue has been explored on the example of prose created by male authors originating in the period of increased national agitation which lasted from approximately the 1830s to the end of the 1870s. Focusing on reconstructions of collective normative imaginations based on literary texts is, however, insufficient. There is agreement, but also the difference between imaginatinggs, and their implementation. Therefore, literary patterns related to the social position of the Czech male patriot were confronted with the image of their “reality” preserved in Czech memoirs of the 19th century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Filipowicz, M. (2013). Rodząca się czeska tożsamość narodowa a męska pozycja społeczna. Slavia Occidentalis, (70/2), 37-55. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9816
Dział
Antropologia literatury

Referencje

 1. J. Barák, Vzpomínky, Praha 1904.
 2. J. Bittner, Z mých pamětí, Praha 1894.
 3. K. M. Bogdal, „Geschlecht” als Kategorie der Literaturwissenschaft?, [w:] Geschlechtertheorie, Geschlechterforschung.
 4. Ein interdisziplinäres Kolloqium, red. M. Heinz i F. Kuster, Bielefeld 1998, s. 202.
 5. V. Brandl, Vzpomínky, Velké Meziříčí 1882.
 6. G. Eley i R. G. Suny, Introduction: From the Moment of Social History to the Work of Cultural Representation,
 7. [w:] Becoming National. A Reader, red. G. Eley i R.G. Sunny, New York – Oxford 1996, s. 13–15.
 8. Z. Fišer, Bublinka ze života moravského (Paměti Matěje Mikšíčka), Brno 2007.
 9. U. Frevert, Mąż i niewiasta, niewiasta i mąż. O różnicach płci w czasach nowoczesnych, przeł. A. Kopacki, Warszawa 1997, s. 50.
 10. V. Frič, Paměti I., Praha 1957.
 11. D. D. Gilmore, Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity, New Haven – London 1990, s. 31.
 12. J. Heidler, Čechy a Rakousko v politických brožurách doby předbřeznové, Praha 1920, s. 126.
 13. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa 1969, s. 66–127.
 14. S. Heller, Z doby minulé, Praha 1918.
 15. V. Hellmuth-Brauner, Paměti rodu, ed. M. Lenderová, Praha 2000.
 16. I. Herrmann., Před padesáti léty. Drobné vzpomínky z minulosti, Praha 1926.
 17. J. Holeček, Pero. Román – paměti, Praha 1976.
 18. V. Holek, Paměti. Společná cesta české a německé sociální demokracie koncem 19. století, przeł. z niemieckiego na czeski M. Šumavský i S. Holubec, Praha 2011.
 19. M. Hroch, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999, s. 153–154.
 20. S. Holubec, Svět Václava Holka, [w:] Paměti. Společná cesta české a německé sociální demokracie
 21. koncem 19. století, przeł. z niemieckiego na czeski M. Šumavský i S. Holubec, Praha 2011, s. 239.
 22. A. Jirásek, Z mých pamětí I., Praha 1932.
 23. V. J. Kavka, Mé paměti, Praha 1906.
 24. J. Kollár, Paměti z mladších let života Jana Kolára sepsány od něho samého, [w:] Rozpravy o slovanské vzájemnosti. Souborné vydání, opr. M. Weingart, Praha 1929.
 25. F. V. Krejčí, Konec století. 1867–1899 výbor z pamětí, Praha 1989.
 26. F. Křižík, Paměti, Praha 1952.
 27. A. Lauermannová-Mikschová, Lidé minulých dob. Kniha lidských a básnických osudů, Praha 1941.
 28. Ph. Lejeune, On Autobiography, Minneapolis 1998; H. P o r t e r A b b o t t, Diary Fiction: Writing as Action, Ithaca 1984.
 29. K. Kazbunda, Sabina neuzavřený případ policejního konfidenta, Praha 2006.
 30. R. Kosseleck, Patriotyzm. Racje i granice pewnego nowożytnego pojęcia, przeł. W. Kunicki i J. Marecki, [w:] idem, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, Warszawa 2009, s. 246–249.
 31. Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba [napsal Karel Sabina], Praha 1875.
 32. T. de Lauretis, Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction, Bloomington – Indianapolis
 33. , s. 4–5.
 34. V. Macura, Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ, Praha 1995, s. 118–129.
 35. J. Malý, Vzpomínky starého vlastence, Praha 1872.
 36. B. Mařík, Životopisné paměti, Praha 1926.
 37. K. Mattuš, Paměti, Praha 1921.
 38. A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006, s. 53.
 39. V. Metelka, Ze života zapadlého vlastence, opr. J. Jech, Praha 1982.
 40. K. Michl, Krátká chvíle mladosti: paměti, Hradec Králové 1988.
 41. R. Nye, Masculinity and Male Codes of Honor in Modern France, Berkeley – Los Angeles – London 1998, s. 11.
 42. M. Otruba i M. Kačer, Tvůrčí cesta Josefa Kajetána Tyla, Praha 1961, s. 39–187.
 43. L. Quis, Kniha vzpomínek, Praha 1902, s. 102.
 44. F. Palacký, Vlastní životopis Franika Palackého. Z pozůstalosti jeho vydává Marie Červinková Riegrová, Praha 1885.
 45. R. Pascal, Design and Truth in Autobiography, London 1960.
 46. G. Pfleger-Moravský, Ztracený život, Praha 1862, t. II, s. 12.
 47. J. B. Pichl, Vlastenecké vzpomínky, Praha 1936.
 48. J. Pokorný, Byrokraté v českých a rakouských dějinách, [w:] Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel, red. T. Petrasová i H. Lorenzová, Praha 2007, s. 77.
 49. F. Pokorný, Vzpomínky a upomínky, Praha 1895.
 50. A. Stašek, Vzpomínky, Praha 1925.
 51. W. Schmale, Geschichte der Männlichkeit in Europa (1450–2000), Wien – Köln – Weimar 2003, s. 152–153.
 52. K. Sabina, Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba: původní román z novějších časů, eds. M. Charypar a L. Kusáková, Praha 2013.
 53. J. Štaif, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830–1851, Praha 2005.
 54. V. Štěpánek, Typologie Tylovy prózy. Historický typ Tylovy osobnosti, [w:] Monology o Josefu Kajetánu Tylovi, red. F. Černý, Praha 1993, s. 58–64.
 55. J. Štolba, Z mých pamětí. Vzpomínky ze života, z divadla a literárních styků, Praha 1906.
 56. V. V. Tomek, Paměti z mého života, Praha 1904.
 57. J. Tosh, Manliness and Masculinities in Nineteenth-Century England, Harlow 2005, s. 35.
 58. J. K. Tyl, Beseda, [w:] idem, Novely a arabesky II (1842–1844), Praha 1961, s. 11–12.
 59. J. K. Tyl, České granáty, [w:] idem, Kusy mého srdce. Povídky, novely, obrazy, nástiny a arabesky, Praha 1952, s. 114.
 60. J. K. Tyl, Láska vlastenky, [w:] idem, Kusy mého srdce. Povídky, novely, obrazy, nástiny a arabesky, Praha 1952, s. 274.
 61. J. K. Tyl, Poslední Čech, [w:] idem, Novely a arabesky II (1842–1844), Praha 1961, s. 179.
 62. J. K. Tyl, Procházky po vůkolí…, [w:] idem, Kusy mého srdce. Povídky, novely, obrazy, nástiny a arabesky, Praha 1952, s. 409.
 63. J. K. Tyl, Sestry, [w:] idem, Novely a arabesky II (1842–1844), Praha 1961, s. 145.
 64. J. K. Tyl, Vlast a matka, [w:] idem, Kusy mého srdce. Povídky, novely, obrazy, nástiny a arabesky, Praha 1952, s. 173 i 176.
 65. J. K. Tyl, Hudební dobrodruzi, [w:] idem Kusy mého srdce. Povídky, novely, obrazy, nástiny a arabesky, Praha 1952., s. 32.
 66. R. Tyršová, Jindřich Fügner. Paměti a vzpomínky na mého otce, Praha 1926.
 67. R. Tyršová, Miroslav Tyrš jeho osobnost a dílo: podle zápisků, korespondence, rukopisné pozůstalosti a mých vzpomínek, Praha 1932.
 68. A. K. Víták, Paměti starého učitele vlastence perzekucí postiženého, Praha 1902.
 69. F. Znaniecki, Znaczenie dokumentów autobiograficznych dla badań socjologicznych, „Kultura i Społeczeństwo” 1970, s. 119.