O „ukrytym” w prozie Michala Ajvaza i Piotra Pazińskiego

Main Article Content

Agata Firlej

Abstrakt

In this essay I juxtapose the output of Michal Ajvaz and Piotr Paziński, analyzing it as a similar literary strategy for metaphorising the concept of the “re-start” in the history of culture. The starting point is a similar phenomenon in North American literature, described by Eliot Weinberger, who uses a (not explicitly declared) psychoanalytic methodology. Key references, in addition to the modernist inspiration, are also: the urban text, Talmudic imaging, the phenomenon of memory/palimpsest and the possibility or impossibility of the artistic representation of the Holocaust.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Firlej, A. (2013). O „ukrytym” w prozie Michala Ajvaza i Piotra Pazińskiego. Slavia Occidentalis, (70/2), 57-64. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9817
Dział
Literatura czeska i polska

Referencje

 1. M. Ajvaz, Druhé mĕsto, Brno 2005, s. 12.
 2. K. Bojarska, Obecność Zagłady w twórczości polskich artystów, tekst on-line: http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/obecnosc-zaglady-w-tworczosci-polskich-artystow. Aktualne 20.09.2013.
 3. L. Engelking, Posłowie, [w:] M. Ajvaz, Inne miasto, Sejny 2005, s. 350.
 4. A. Gawarecka, Alternatywne światy Michala Ajvaza, [w:] Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, Poznań 2007.
 5. A. Gawarecka, Alternatywne światy Michala Ajvaza, op. cit.; Ž. Čolaková, Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu, Praha 1999.
 6. U. Hannerz, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, przeł. E. Klekot. Kraków 2006.
 7. D. Hodrová, Citlivé město (eseje z mytopoetiky), Praha 2006.
 8. I. Kertész, Dossier K, przeł. E. Sobolewska, Warszawa 2008, s. 62–63.
 9. M. Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, przeł. ML, „Zeszyty Literackie” nr 5,1984.
 10. J. Lacan, Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, przeł. B. Gorczyca, W. Grajewski, Warszawa 1996, s. 40.
 11. Město v kultuře 19. století, Praha 1983; D. Hodrová, Místa s tajemstvím. Kapitoly z literární topologie, Praha 1994.
 12. Miasto w sztuce – sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010.
 13. I. Mroczek: Praga – Brno – Ostrawa: czeski trójkąt literacki („tekst miejski” w literaturze czeskiej ostatnich lat), [w:] Topografia tożsamości, t. I. Poznań 2012, s. 87–98.
 14. Niedoszły syjonista, wywiad P. Dunin-Wąsowicza z P. Pazińskim, „Lampa”, tekst on-line: https://sites.google.com/site/pensjonat2009/otwock--niedoszy-syjonista-wywiad. Aktualne 25.09.2013.
 15. Nie wchodzę w buty zabitych, wywiad P. Bratkowskiego z P. Pazińskim, http://kultura.newsweek.pl/niewchodze-w-buty-zabitych,104274,1,1.html. Aktualne 19.10.2013.
 16. P. Paziński, Pensjonat, Warszawa 2009, s. 59.
 17. P. Paziński, Ptasie ulice, Warszawa 2013.
 18. Rebelie je tématem každého uměleckého díla, wywiad Eriki Zlamalovej z Michalem Ajvazem, Festival spisovatelů 2010, Praha, tekst online: http://www.pwf.cz/historie/texty/rozhovory/michal-ajvaz-rebelie-je-tematem-kazdeho-umeleckeho-dila_3020.html. Aktualne 25.09.2013.
 19. K. Sienkiewicz, Prawdziwy koniec hypallage, „Teksty Drugie” nr 3, 2002.
 20. Teorie literatury XX wieku, red. M.P. Markowski, A. Burzyńska, Kraków 2007, s. 377.
 21. R. Tostain, Fetishization of a Phobic Object, [w:] Returning to Freud: Clinical Psychoanalisys in the School of Lacan, New Haven–London 1980, s. 247–261.
 22. A. Ubertowska, Shoah i literatura na „obrzeżach mowy”. O prozie Michała Głowińskiego i Marka Bieńczyka, [w:] Pamięć Shoah, red. T. Majewski, A. Seidler-Janiszewska, Łódź 2011, s. 855–864.
 23. E. Weinberger, Moderniści w piwnicy a gwiazdy na niebie, przeł. W. Sadkowski, „Literatura na Świecie” nr 1–2, 1995, s. 305.