O ambiwalentnym humorze Karla Michala

Main Article Content

Olga Czernikow

Abstrakt

The paper tackles the topic of the negative or ambivalent humour in Karel Michal’s short story collection Everyday Spooks. Starting from the concepts of humour (present, e.g., in the theoretical works of Jean-Paul, Baudelaire, and Bachtin) based on the existence of negative features, the author examines the functioning of the degrading role of humour in the Czech writer’s debut volume. Carried out with these tools, the analysis of negative strategies in the humoristic writings of Michal, allows for a reinterpretation of his early texts and makes
it possible to view them as perverse moralities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czernikow, O. (2013). O ambiwalentnym humorze Karla Michala. Slavia Occidentalis, (70/2), 65-76. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9818
Dział
Literatura czeska i polska

Referencje

 1. Ch. Baudelaire, O istocie śmiechu oraz o komizmie w sztukach plastycznych, [w:] idem, Rozmaitości estetyczne, przeł. J. Guze, Gdańsk 2000, s.149–166.
 2. B. Dziemidok, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj (opracowanie antologii Monika Bokiniec), Gdańsk 2011.
 3. B. Dziemidok, O światopoglądowym i aksjologicznym znaczeniu poczucia humoru, [w:] Śmiech, red. A. Czekanowicz, S. Rosiek, Gdańsk 2005, s. 14
 4. S. Freud, Dowcip i jego stosunek do nieświadomości, przeł. R. Reszke, Warszawa 1993.
 5. S. Freud, Humour, tr. J. Riviere, tekst dostępny pod adresem http://pl.scribd. com/doc/34515345/Sigmund-Freud-Humor–1927, stan na 4.01.2014.
 6. V. Fischerová, O straszydłach Karla Michala, [w:] K. Michal, Straszydła na co dzien, przeł. D. Dobrew, Wrocław 2008, s. 148.
 7. L.B. Jennings, Termin „groteska”, [w:] Groteska, red. M. Głowiński, Gdańsk 2003.
 8. B. A.E.F. Klingemann, Straże nocne, przeł. M. Żmigrodzka i K. Krzemieniowa, wstęp S. Dietzsch i M. Żmigrodzka, oprac. i red. J. Ławski, Białystok 2006, s. 54–55.
 9. M. Kundera, Księga śmiechu i zapomnienia, przeł. P. Godlewski, Warszawa 2001, s. 68.
 10. K. Michal, Pohled z přízemí, [w:] idem, Soubor díla, ediční příprava a komentář Milena Masáková, Praha 2001, s. 575.
 11. K. Michal, Straszydła na co dzień, przeł. D. Dobrew, Wrocław 2008.
 12. J. Paul, Estetyka. Kurs przygotowawczy, przeł. K. Krzemień, [w:] Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, wybrał i opracował T. Namowicz, Wrocław – Warszawa – Kraków 2000, s. 523 i n.
 13. B . Zawadzki, Przegląd krytyczny ważniejszych teorii komizmu, „Przegląd Filozoficzny” 1929.