Teorie meziliterárnosti a literární komparatistika

Main Article Content

Miloš Zelenka
Anna Zelenková

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zelenka, M., & Zelenková, A. (2013). Teorie meziliterárnosti a literární komparatistika. Slavia Occidentalis, (70/2), 77-83. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9823
Dział
Literatura czeska i polska

Referencje

  1. Koprda, Pavol a kolektív: Teórie medziliterárnosti 20. storočia I. Medziliterárny proces VI. Nitra, Filozofická
  2. fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2009, 540 s. ISBN 978-80-8094-625-8.
  3. Koprda Pavol a kolektív: Teórie medziliterárnosti 20. storočia II. Medziliterárny proces VII. Nitra, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2010, 608 s. ISBN 978-80-8094-753-8.
  4. Koprda, Pavol: Medziliterárny proces IV. Slavica. Nitra 2003, s. 70.
  5. Koprda, Pavol: Miesto zhrnutia. [In:] Tamtéž, s. 13.
  6. Koprda, Pavol: Per una maggiore teoricitá della scienza interletteraria: Veselovskij, Žirmunskij, Wollman,
  7. Mukařovský, Ďurišin. [In:] P. K. a kolektív: Teórie medziliterárnosti 20. storočia II. Medziliterárny proces VII. Nitra 2010, s. 15-82.
  8. Koprda, Pavol: Svet je rozmanitější, ako ho vidí literárna veda. [In:] P. K. a kolektív: Teórie medziliterárnosti
  9. storočia I. Medziliterárny proces VI. Nitra 2009, s. 39.