K nejnovějšímu českému překladu Kafkovy povídky Vor dem gesetz (Před zákonem)

Main Article Content

Irina Ruberová

Abstrakt

Artykuł ten jest poświęcony badaniom najnowszego tłumaczenia opowiadania Franza Kafki Vor dem Gesetz (Před zákonem) w celu odkrycia jego aktualnej wartości estetycznej w czeskim środowisku literackim. Wyjątkowość danego tłumaczenia, które wykonał Josef Čermák, polega na tym, że tłumacz ustosunkowuje się do tekstu krytycznego i tym samym zastępuje tłumaczenie Vladimíra Kafki (1964). To tłumaczenie pochodzące sprzed 33 lat opierało się na wydaniu Maxa Broda, gdzie można wyśledzić zdecydowane, lecz nie zawsze
stosowne interwencje edytora. Biorąc pod uwagę fakt, że tłumaczenie Vladimíra Kafki ma znaczenie kultowe, Čermák w swoim tłumaczeniu respektuje je do pewnej miary. Dzięki temu, że w nastawieniu wobec Kafki istniały pewne uprzedzenia, publiczność czeska znała jego twórczość bardzo powierzchownie. Do dnia dzisiejszego słowo Kafka często służy jako modna naklejka. W ogólnej świadomości słowa takie jak „kafkowski“, lub „kafkárna“ używają się w znaczeniu absurdalna, nie dająca się wyjaśnić sytuacja. Biorąc powyżej przedstawione fakty pod uwagę, trzeba przyznać, że trudno jest
nam ocenić wpływ Kafki, w tym i jego opowiadania Před zákonem (Przed prawem) na twórczość literacką w swoim kraju. Kautman twierdzi, że można znaleźć tylko pewne powiązania, zwłaszcza w ideowej i estetycznej
dziedzinie. Kautman szuka tych powiązań u Nezvala (Kronika z konce tisíciletí), Holana (Lemurie) lub Ortena (Deníky). Sam Hrabal odwołuje się do Kafki bezpośrednio (Kafkárna). Wydaje się tak, że Kafka jeszcze się nie
doczekał zrozumienia swego dzieła. Być może jego pierwsze wydanie zebranych dzieł w Czechach, gdzie jest zawarte również tłumaczenie Čermáka, przyczyni się do większego odzewu w czeskiej twórczości literackiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ruberová, I. (2013). K nejnovějšímu českému překladu Kafkovy povídky Vor dem gesetz (Před zákonem). Slavia Occidentalis, (70/2), 101-114. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9825
Dział
Dwujęzyczność - przekład

Referencje

 1. Česká biblická společnost (1993): Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona včetně deuterokanonických knih / český ekumenický překlad. Praha, Česká biblická společnost.
 2. Binder , Hartmuth (1993): Vor dem Gesetz. Einführung in Kafkas Welt. Stuttgart und Weimar, Metzler Verlag.
 3. Deleuze , Gilles, Guattari , Félix (2001): Kafka / Za menšinovou literaturu. Praha, Herrmann & synové.
 4. Dietzfelbinger , Konrad (1998): Kafkovo tajemství. Praha, Volvox Globator.
 5. Eisenberg , Peter a kol. (1998): Duden / Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim, Dudenverlag.
 6. Hrbáček , Josef (1994): Nárys textové syntaxe. Praha, Trizonia.
 7. Kafka , Franz (1999): Povídky I. Praha, Nakladatelství Franze Kafky.
 8. – – – (1998): Deníky 1913–1923. Praha, Nakladatelství Franze Kafky.
 9. – – – (1997a): Deníky 1909–1912. Praha, Nakladatelství Franze Kafky.
 10. – – – (1997b): Proces. Praha, Nakladatelství Franze Kafky.
 11. – – – (1996): Dopis otci a jiné částečné povídky. Praha, Akropolis.
 12. – – – (1994a): Drucke zu Lebzeiten. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag.
 13. – – – (1994b): Drucke zu Lebzeiten / Apparatband. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag.
 14. – – – (1990a): Der Proceß. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag.
 15. – – – (1990b): Der Proceß / Apparatband. Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag.
 16. – – – (1990c): Povídky. Praha, Odeon.
 17. – – – (1983): Povídky. Praha, Odeon.
 18. – – – (1964): Povídky. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury a umění.
 19. – – – (1946): Erzählungen und kleine Prosa. New York, Schocken Books.
 20. – – – (1931): Venkovský lékař. Litomyšl, Josef Portman.
 21. – – – (1929): Před zákonem. In: Archy. Sv. 13. Stará Říše na Moravě, Dobré dílo.
 22. – – – (1925): Der Process. Berlin, Die Schmiede.
 23. – – – (1920a): Ein Landarzt / Kleine Erzählungen. Leipzig, Kurt Wolff Verlag.
 24. – – – (1920b): Před zákonem. In: Dělnická besídka. Roč. 29, č. 253. Praha, Právo lidu.
 25. – – – (1917): Vor dem Gesetz. In: Vom jüngsten Tag / Ein Almanach neuer Dichtung / Zweite veränderte Ausgabe. Leipzig, Kurt Wolff Verlag, s. 124–126.
 26. – – – (1916): Vor dem Gesetz. In: Vom jüngsten Tag / Ein Almanach neuer Dichtung. Leipzig, Kurt
 27. Wolff Verlag, s. 126–128.
 28. – – – (1915): Vor dem Gesetz. In: Selbstwehr / Unabhängige jüdische Wochenschrift. Roč. 9, č. 34. Praha, s. 2–3.
 29. Kafka , Vladimír (1995): Studie a úvahy o německé literatuře. Praha, :kra.
 30. Karlík , Petr a kol. (2002): Encyklopedický slovník češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny.
 31. Kast , Verena (2004): Otcové – dcery, matky – synové. Praha, Portál.
 32. Kautman , František (1990): Franz Kafka. Praha, Academia.
 33. – – – (1963): Franz Kafka a česká literatura. In: Franz Kafka. Liblická konference 1963. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd, s. 39–75.
 34. Moníková , Libuše (2000): Eseje o Kafkovi. Praha, Nakladatelství Franze Kafky.
 35. Müller , Michael (1993): Franz Kafka. Der Proceß. Stuttgart, Reclam Verlag.
 36. Newman , Ja´akov, S i v a n , Gavri´el (2004): Judaismus od A do Z. Praha, Sefer.
 37. Todorov , Tzvetan (2000): Poetika prózy. Praha, Triáda.
 38. Wagenbach , Klaus (1993): Franz Kafka. Praha, Mladá fronta.