Antropocentryczna filozofia Jana Pawła II

Main Article Content

Konrad Szocik

Abstrakt

This paper analyzes the metaphysical basis of John Paul II’s philosophy that made possible the propagation of the ideas of unity and ecumenism, and the underlying importance of individuality. Developed by The Second Vatican Council “the contemporizing” of the Church’s position, required a rejection of thomistic, real metaphysics, the ontological concept of truth, the truth of a single religion or a real model of human cognition. This paper underlines the acceptance of the secularized world’s ideas and their influence on changes in Church teaching
during John Paul II’s pontificate.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szocik, K. (2013). Antropocentryczna filozofia Jana Pawła II. Slavia Occidentalis, (70/2), 115-131. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9827
Dział
Filozofia - socjologia - postkolonialne problemy literatury

Referencje

 1. Davies M., Sobór watykański II a wolność religijna, przeł. A. Juchniewicz, Warszawa 2002.
 2. Gaudron M., Katechizm o kryzysie w Kościele, Warszawa 2001.
 3. Guggenheim A., Pour un nouvel humanisme. Essai sur la philosophie de Jean – Paul II, Paris 2011.
 4. Hegel G. W. F., Pisma wczesne z filozofii religii, przeł. G. Sowinski, Kraków 1999.
 5. Hittinger J. P., The Vocation of the Catholic Philosopher. From Maritain to John Paul II, Washington 2010.
 6. Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 1 – 10, Kraków 2006 – 2008.
 7. Jobert R., Initiation à la philosophie de Jean – Paul II, Saint – Etienne 2011.
 8. Karas M., Z dziejów Kościoła. Ciągłość i zmiana w Kościele rzymskokatolickim w XIX i XX wieku, Sandomierz 2008.
 9. Kupczak J., W stronę wolności, Kraków 1999.
 10. Mintz S. I., The Hunting of Leviathan, Cambridge 1962.
 11. Paweł VI, Przemówienie na otwarcie II sesji Soboru Powszechnego Watykańskiego II dnia 29 września 1963 r., przeł. S. Bełch, London, brak roku wydania.
 12. Piluś H., Człowiek w posoborowym neotomizmie polskim, Wrocław 1990.
 13. Pius IX, Quanta cura i Syllabus errorum, Warszawa 2002.
 14. Pius IX, Qui pluribus. O racjonalizmie, Warszawa 2003.
 15. Pius X, Pascendi dominici gregis. O zasadach modernistów, Warszawa 1996.
 16. Pius XI, Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii, Warszawa 2001.
 17. Pius XII, Mystici corporis. O Kościele, mistycznym ciele Chrystusa, Otwock 1997.
 18. Pius XII, Podstawowe zasady ładu w państwach, Londyn 1943.
 19. Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968.
 20. Tomasz z Akwinu, święty, Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. 1, przeł. A. Aduszkiewicz,
 21. Tongiorgi S., Institutiones Philosophicae. Volumen I. Logica, Bruxellis 1868.