Theoretical aspects of Ukrainian postcolonial studies

Main Article Content

Olena Yurchuk

Abstrakt

Artykuł skupia się na perspektywach, oferowanych przez podejście postkolonialne w zakresie ukraińskich badań literackich. Zbadanie spuścizny kulturowej przeszłości kolonialnej skierowane na reinterpretację dyskursu imperialnego i kolonialnego, ich wzajemnych relacji i oddziaływań, odpowiada na kluczowe wyzwania, które stoją przed dzisiejszym społeczeństwem ukraińskim. Analiza dyskursu imperialnego i kolonialnego służy podstawą do identyfikacji postawy autora, pozwala na zachowanie pierwiastka narodowego, ponowne
przemyślenie relacji pomiędzy imperialnym centrum a peryferią, przezwyciężenie infantylnych przekonań o marginalności skolonizowanej kultury, jak również wzmocnienie decentralizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Yurchuk, O. (2013). Theoretical aspects of Ukrainian postcolonial studies. Slavia Occidentalis, (70/2), 147-155. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9829
Dział
Filozofia - socjologia - postkolonialne problemy literatury

Referencje

 1. V. Budnyĭ, M. Il’nyts’kyĭ, Porivnialne literaturoznavstvo, Kyiv 2008, p. 322.
 2. O. Hnatiuk, Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, 2003.
 3. T. Hundorova, Pisliachornobyls’ka biblioteka. Ukraїns’kyĭ literaturnyĭ postmodern, Kyiv 2005, p. 177.
 4. T. Hundorova, Tranzytna kultura. Symptomy postkolonial’noї travmy: statti ta eseї, Kyiv 2013.
 5. P. Ivanyshyn, Natsional’no-ekzystentsial’na interpretatsiia (osnovni teoretychni ta prahmatychni aspekty), Drohobych 2005, p. 75.
 6. V. Morenets’, Holos u pusteli, “Slovo i chas” 2006, no 4, p. 83.
 7. L. Phillips, Postcolonial, in: V. E. Taylor & Ch. E. Winquist (eds.), Encyclopedia of Postmodernism, Routledge 2003, p. 314.
 8. M. Riabchuk, Postkolonial’nyĭ syndrom. Sposterezhennia, Kyiv 2011, p. 3.
 9. M. Shkandrij, Russia and Ukraine: Literature and the Discourse of Empire from Napoleonic to Postcolonial Times, p. 271.
 10. M.Shkandriĭ, V obiĭmakh imperiї: rosiĭs’ka i ukraїns’ka literatura novitn’oї doby, per. P. Tarashchuk, Kyiv 2004, p. 410.
 11. N. Zborovs’ka, Kod ukraїns’koї literatury: proekt psykhoistoriї novitn’oї ukrains’koї literatury, Kyiv 2006, p. 3.