Revoluce proti sob ě sam ým IV. sjezd Svazu československých spisovatelů 27.–29. června 1967, projevy a debaty v trojúhelníku spisovatelé, národ a moc

Main Article Content

István Vörös

Abstrakt

1968 is a very controversial date these days. I start my research about 1968, by looking at 1967 first. Why? Because this congress was almost an exact projection of what happened during the Prague Spring, however, more was said there. The writers there were discussing the big questions, about a whole country and the destiny of a nation. Therefore, the importance of Kundera’s speech is quite significant. Havel, Vaculík, Ivan Klíma all gave politically important speeches. Regarding poetic power, Jan Skácel seemed especially strong. Even though Hrabal was not present, we have to give him some credit as well. Not only the positive, but also the negative
side of 1968 was predicted. Mainly the Communist Party’s attempt to intervene. The Czech Spring of 1968 was
not a student-movement, but a struggle by middle-aged and mature intellectuals, mostly against what they had
instigated in their youth. So this was an exceptionally self-critical revolution.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Vörös, I. (2013). Revoluce proti sob ě sam ým IV. sjezd Svazu československých spisovatelů 27.–29. června 1967, projevy a debaty v trojúhelníku spisovatelé, národ a moc. Slavia Occidentalis, (70/2), 157-165. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/9830
Dział
Głosy i szkice

Referencje

 1. A švejki lélek, Švejkovská duše, Holnap kiadó, 2002
 2. T. Berkes: A cseh hatvannyolc saját kontextusa (Vlastní kontext českého osmašedesátého). 2000, červenec–srpen 2008, str. 54.
 3. T. Berkes: A cseh újjászületés mint irodalmi kánon (České národní obrození jako literární kánon) In Tamás Berkes ed.: Keresztirányok (Křižovatky) Balassi Kiadó, Budapest. b.r. str. 92.
 4. E. Bojtár: Kell-e összehasonlító irodalomtudomány? (Je třeba srovnávací literární věda?) In Tamás Berkes ed.: Keresztirányok (Křižovatky), str. 42.
 5. Ein Gespräch mit der Philosophin Julia Kristeva, Berliner Zeitung, 23. VI. 2008.
 6. M. Heidegger: Bytí a čas; Oikumené, Praha, 1996, str. 37).
 7. M. Kundera: Člověk zahrada širá. Verše. Československý spisovatel, 1953.
 8. T. G. Miklós: El ne merd olvasni! (Neodvažuj se to číst!; Élet és Irodalom, 16. V. 2008, str. 5.
 9. P.Nádas: Mese a tűzről és a tudásról (Pohádka o ohni a poznání) In: Esszék (Eseje). Jelenkor, Pécs, 1995, str. 118–119).
 10. F. Nietzsche: Radostná věda 29. In uő: Válogatott írásai. Gondolat, Budapest, 1984. 159. o.
 11. Platón: Ústava 389a (in: uő: Összes művei, Európa Kiadó, 1984.
 12. M.Viewegh Báječná léta pod psa si rodina ráno 21. srpna 1968