Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 20 (2013) François Mitterrand wobec rozpadu Jugosławii w latach 1991-1995 Abstrakt  PDF
Marek Mikołajczyk
 
Vol 19 (2012) Балканы, Германия и Австро-Венгрия накануне и в годы мировой войны в эстонской национальной историографии межвоенного периода Abstrakt
Артём Улунян
 
0 - 0 z 2 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo