Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. prof. dr hab. Ilona Czamańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
  2. prof. UAM dr hab. Witold Szulc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Sekretarz redakcji

  1. prof. UAM dr hab. Zdzisław Pentek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
  2. prof. UAM dr hab. Jędrzej Paszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo