Bibliography of all texts

The BP bibliographical compilation consists of two interrelated parts:

  1. chronological index of all authors and their texts that were published between 1984 and 2023,
  2. index of authors' names.

Texts included in the chronological list, depending on their type, have been provided with the following abbreviations:

(Rec.) – reviews,

(O) - discussions or reports,

(N) - obituaries or memoirs. 

Titles without abbreviations are scientific articles.

Each record is provided with a separate number. The same numbers have been placed in the alphabetical index, making it possible to find all texts published in BP by individual authors.

 

Volume

Year of publication

Title (if given)

I

1984

Mezja–Tracja–Bałkany

II

1985

Bułgaria–Bałkany–Słowiańszczyzna

III

1984(sic)

Novae i kultura starożytna

IV

1989

Bizancjum–Bałkany–Słowiańszczyzna i Polska

V

1990

Etnogeneza, historia i kultura ludów bałkańskich
w starożytności

VI

1993

Narody bałkańskie XVI-XX wieku

VII

1995

Bałkany antyczne

VIII

1997

Warna 1444. Rzeczywistość i legenda

IX/X

1999

Z dziejów Albanii i Grecji

XI/XII

2001

Konteksty konfliktów. Stosunki narodowościowe
w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej

XIII

2003

Traktaty karłowickie z 1699 roku i ich następstwa

XIV

2007

Ludy koczownicze Eurazji

XV

2009

Ludzie i idee ponad granicami część pierwsza

XVI

2009

Ludzie i idee ponad granicami [część pierwsza]

XVII

2010

Religia i polityka w Europie Południowo-Wschodniej.
Część pierwsza

XVIII

2011

Religia i polityka w Europie Południowo-Wschodniej.
Część druga

XIX

2012

Koegzystencja narodów i kultur na Bałkanach

XX

2013

 

XX

2013

 

XXI

2014

 

XXII/1

2015

Ius Valachicum, vol. I

XXII/2

2015

 

XXIII

2016

 

XXIV

2017

 

XXV

2018

 

XXVI

2019

 

XXVII

2020

 

XXVIII/1

2021

Ius Valachicum, vol. II

XXVIII/2

2021

 

XXIX

2022

 

XXX

2023

 

 

INDEX OF AUTHORS

INDEX OF ALL AUTHORS AND THEIR TEXTS THAT WERE PUBLISHED IN BP (1984-2023)