Pressto.

Nagłowek strony

Balcanica Posnaniensia Acta et studia

Baner

Czasopismo założone z inicjatywy Prof. Włodzimierza Pająkowskiego

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo naukowe, którego właścicielem jest Instytut Historii UAM. Poświęcone jest wszelkim sprawom dotyczącym regionu Europy Południowo-Wschodniej i ma charakter interdyscyplinarny. Na jego łamach ukazują się artykuły z zakresu historii, etnologii, historii sztuki, archeologii, socjologii, nauk politycznych, filologii i innych nauk, głównie humanistycznych. Artykuły wydawane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim, rzadziej w słowiańskich językach bałkańskich. Czasopismo zawiera również recenzje, sprawozdania, biografie wybitnych uczonych zajmujących się Bałkanami.

INDEKSOWANE W:

PKP-Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/bp
ISSN: 0239-4278 e-ISSN: 2450-3177
ARTYKUŁY W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: CC_by-nd/3.0

Począwszy od tomu 23 (2016), w „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia” jest zamieszczona rubryka IUS VALACHICUM. Składają się na nią artykuły przygotowywane w ramach projektu pt. Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej Migracje – siedziby – dziedzictwo kulturowe (Grant NPRH, 0604/NPRH3/H12/82/2014).

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

67293

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo