Tijana Vuković, Regaining the Yugoslav Heritage vs. Culture Crisis Regaining the Past. Yugoslav Legacy in the Period of Transition: The Case of Formal and Alternative Institutions of Art and Culture in Serbia at the End of the 20th and the Beginning of the 21st Century, Warsaw–Bellerive-sur-Allier, Wydawnictwo DiG 2022, pp. 343
PDF (Język Polski)

How to Cite

Paszkiewicz, J. (2023). Tijana Vuković, Regaining the Yugoslav Heritage vs. Culture Crisis Regaining the Past. Yugoslav Legacy in the Period of Transition: The Case of Formal and Alternative Institutions of Art and Culture in Serbia at the End of the 20th and the Beginning of the 21st Century, Warsaw–Bellerive-sur-Allier, Wydawnictwo DiG 2022, pp. 343. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 30, 377–384. https://doi.org/10.14746/bp.2023.30.23
https://doi.org/10.14746/bp.2023.30.23
PDF (Język Polski)

References

Bosković A., Yugonostalgia and Yugoslav cultural memory: Lexicon of YU, „Slavic review” 2013, t. 72, nr 1, s. 54–78. DOI: https://doi.org/10.5612/slavicreview.72.1.0054

Čolović I., Kultura i polityka w Serbii. Konflikty i układy od połowy XX wieku, „Herito. Dziedzictwo, kultura i współczesność” 2012, t. 6, https://herito.pl/artykul/kultura-i-polityka-w-serbii-konflikty-i-uklady-od-polowy-xx-wieku/ [dostęp: 1.11.2023].

Majstorović S., Cultural policy in Yugoslavia: self-management and culture, Novi Sad 1980, s. 45-54.

Milutinović Z., What common Yugoslav culture was, and how everybody benefited from it [w:] After Yugoslavia: the cultural spaces of a vanished land, red. R. Gorup, Stanford 2013, s. 75–87. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvqsf1f9.10

Rekść M., Jugonostalgia jako zjawisko społeczno-kulturowe [w:] Bałkany Zachodnie pomiędzy przeszłością a przyszłością, (red.) P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Łódź 2013, s. 347–366. DOI: https://doi.org/10.18778/7525-969-8.19

Rekść M., Post-Yugoslav collective memory: between national and transnational myths, „Polish Political Science Yearbook” 2016, t. 45, s. 73–84. DOI: https://doi.org/10.15804/ppsy2016006

Ugrešić D., Kultura kłamstwa, Wołowiec 2006.

Živanović K., Mimikrija i metamorfoza jugoslovenskog nasleđa, „Vreme”, nr 1457, 6.12.2018, https://www.vreme.com/vreme/mimikrija-i-metamorfoza-jugoslovenskog-nasledja/ [dostęp: 1.11.2023].

Živanović K., Toroman T., The Museum of Yugoslavia – innovations and turning points, https://www.muzej-jugoslavije.org/en/mij-inovacije-i-zaokreti/ [dostęp: 1.11.2023].