Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła greckie, przekład Anna Maciejewska, opracowanie i komentarz Jan Mikołaj Wolski, redakcja naukowa Georgi Minczew, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, ss. 208+2 nlb. (Series Ceranea tom 11)
PDF (Język Polski)

How to Cite

Pentek, Z. (2023). Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła greckie, przekład Anna Maciejewska, opracowanie i komentarz Jan Mikołaj Wolski, redakcja naukowa Georgi Minczew, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023, ss. 208+2 nlb. (Series Ceranea tom 11). Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 30, 375–376. https://doi.org/10.14746/bp.2023.30.22
https://doi.org/10.14746/bp.2023.30.22
PDF (Język Polski)

References

Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie, opracowanie, przekład i komentarz G. Minczew, M. Skowronek, J.M. Wolski, Łódź 2015