Ne davimo Beograd (Serbia) as the example of the the new wave urban movement
PDF (Język Polski)

Keywords

urban movements
Serbia
Ne davimo Beograd
civic movements
Balkans

How to Cite

Korzeniewska-Wiszniewska, M. (2023). Ne davimo Beograd (Serbia) as the example of the the new wave urban movement. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 30, 249–270. https://doi.org/10.14746/bp.2023.30.15

Abstract

The Serbian socio-political initiative Ne da(vi)mo Beograd (We will not give/flood Belgrade) is defined as a local political movement initiated by the citizens of Belgrade. This movement is one of the new urban social movements emerging from the so-called new social movements of the second generation and indicate the dynamic development of grassroots civic initiatives that want to change the local reality in the face of lack of trust in politicians from the central government, as people not interested in changing the situation of the average citizen. Urban movements, in turn, are characterized by initiatives aimed at improving the lives of the inhabitants of a given town. The article aims to analyze the activities of this movement as an element of a wider activity, known in Serbia as the Civic Front, which brings together local political organizations that are active in individual towns. It also aims to try to answer the question where the border of a social movement ends and the activity of a political organization begins. Ne da(vi)mo Beograd seems to be an initiative that goes beyond unambiguous definitions and may be an example of new, new civic activities that need a new definition, while setting a new framework for activity.

https://doi.org/10.14746/bp.2023.30.15
PDF (Język Polski)

References

A new low for global democracy, „The Economist”, https://www.economist.com/graphic-detail/2022/02/09/a-new-low-for-global-democracy [dostęp: 25.11.2022].

Bakotin J., Ksenija Radovanović i Dobrica Veselinović: Ne padamo na Vučićeve trikove, Novosti 31.01.2018, https://www.portalnovosti.com/ksenija-radovanovic-i-dobrica-veselinovic-ne-padamo-na-vuciceve-trikove [dostęp: 20.02.2023].

Beograd na vodi. Tag, Bizlife, https://bizlife.rs/oznaka/beograd-na-vodi/ [dostęp: 23.01.2023].

Bershidsky L., How the rubber ducky became a potent protest symbol, „The Sydney Morning Herald”, 29.03.2017, https://www.smh.com.au/opinion/how-the-rubber-ducky-became-a-potent-protest-symbol-20170329-gv8m6x.html [dostęp: 20.02.2023].

Bieber F., The Serbian Opposition and Civil Society: Roots of the Delayed Transition in Serbia, „International Journal of Politics Culture and Society”, 2003, https://www.researchgate.net/publication/226708176_The_Serbian_Opposition_and_Civil_Society_Roots_of_the_Delayed_Transition_in_Serbia [dostęp: 19.09.2023].

Broj dobijenih mandata – XIII saziv Narodne Skupštine, Narodna Skupština Republike Srbije, http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/narodna-skupstina-u-brojkama/narodna-skupstina-u-brojkama.1737.html [dostęp: 22.02.2023].

Domachowska A., “The Yellow Duck” Attacks: An Analysis of the Activities of the “Ne da(vi)mo Beograd” Initiative in the Serbian Public Space, „Slavia Meridionalis” 2019, t. 19, s. 2–16. DOI: https://doi.org/10.11649/sm.1818

Ekološki ustanak, https://www.facebook.com/ekoloski.ustanak [dostęp: 22.02.2023].

Freedom House, https://freedomhouse.org/country/serbia/freedom-world/2022 [dostęp: 18.10.2022].

Freedom in the World 2007 The Annual Survey of Political Rights & Civil Liberties, ed. A. Puddington, New York-Toronto-Oxford 2007, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Freedom_in_the_World_2007_complete_book.pdf, s. 1–1003 [dostęp: 25.11.2022].

Freedom in the World 2008 The Annual Survey of Political Rights & Civil Liberties, ed. A. Puddington, New York-Toronto-Oxford 2008, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Freedom_in_the_World_2008_complete_book.pdf, s. 1–885 [dostęp: 25.11.2022].

Freedom in the World 2009 The Annual Survey of Political Rights & Civil Liberties, ed. A. Puddington, New York-Toronto-Oxford 2009, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Freedom_in_the_World_2009_complete_book.pdf, s. 1–902 [dostęp: 25.11.2022].

Freedom in the World 2010 The Annual Survey of Political Rights & Civil Liberties, ed. A. Puddington, New York-Toronto-Oxford 2010, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-03/FIW_2010_Complete_Book_Scan.pdf, s. 1–821 [dostęp: 25.11.2022].

Freedom in the World 2011 The Annual Survey of Political Rights & Civil Liberties, ed. A. Puddington, New York-Toronto-Oxford 2011, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Freedom_in_the_World_2011_complete_book.pdf, s. 1–839 [dostęp: 25.11.2022].

Freedom in the world 2012, ed. A. Puddington, New York-Toronto-Oxford 2012, https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FIW%202012%20Booklet_0.pdf, s. 17,

Freedom in the World 2013 The Annual Survey of Political Rights & Civil Liberties, ed. A. Puddington, New York-Toronto-Oxford 2014, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Freedom_in_the_World_2013_complete_book.pdf, s. 1–865 [dostęp: 25.11.2022].

Freedom in the World 2014 The Annual Survey of Political Rights & Civil Liberties, ed. A. Puddington, New York-Toronto-Oxford 2015, s. 1–851 [dostęp: 25.11.2022].

Indraszczyk A., Ruchy społeczne a bezpieczeństwo człowieka i społeczności, „Doctrina Studia Społeczno-Polityczne” 2017, t. 17, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-1730-0274-year-2017-volume-14-issue-14-article-1270, s. 113–128 [dostęp: 10.09.2022].

Inicijativa Ne davimo Beograd podnela listu za gradske izbore, „Danas”, 31.01.2018, https://www.danas.rs/vesti/politika/inicijativa-ne-davimo-beograd-podnela-listu-za-gradske-izbore/ [dostęp: 20.02.2023].

Izborni program koalicije Moramo 2022, Moramo, http://www.moramo.rs/izborni-program/ [dostęp: 22.02.2023].

Jaśkowiec D., Co to jest syndrom NIMBY, czyli rzecz o protestach społecznych, https://www.krakow.pl/aktualnosci/231752,30,komunikat,co_to_jest_syndrom_nimby__czyli_rzecz_o_protestach_spolecznych.html?fbclid=IwAR1jQEW-uxQBzDOIyX4EY3fHOGgHwCxATKOph1M_onK-h4DS8_O2k4g4wf0 [dostęp: 11.02.2023].

Kantyka S., Kantyka Z., Nowe lokalne ruchy społeczne a kapitał polityczny, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24560/22729, s. 157–172 [dostęp: 21.10.2022]. DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.49.11

Korzeniewska-Wiszniewska M., Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia, Kraków 2008.

Kubicki P., Od miejskiego aktywizmu do miejskich ruchów społecznych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 2017, t. 24, nr 2, s. 173–186. DOI: https://doi.org/10.17951/k.2017.24.2.173

Łabędź K., Nowe ruchy społeczne w przestrzeni miejskiej (na przykładzie Krakowa), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia” 2017, t. 24, nr 2, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2017_24_2_187, s. 187–204 [dostęp: 2.10.2022]. DOI: https://doi.org/10.17951/k.2017.24.2.187

Markiewka T. S., Estetyka i skuteczność ruchów społecznych, „Dyskurs&Dialog” 2021, t. 1, http://dyskursidialog.org/wp-content/uploads/2021/07/estetyka_i_skutecznosc_net.pdf, s. 23–32 [dostęp: 18.10.2022].

Matyjanka M., Belgrad na wodzie, „Krytyka Polityczna, 27.06.2017, https://krytykapolityczna.pl/swiat/belgrad-na-wodzie/ [dostęp: 23.01.2023].

Mihajlović B., Ugovor o Beogradu na vodi otkriva veliku prevaru, „Radio Slobodna Evropa” 21.09.2015, https://www.slobodnaevropa.org/a/ugovor-o-beogradu-na-vodi-otkriva-veliku-prevaru/27260571.html [dostęp: 24.01.2023].

Mirković J., Ni policija ne zna ko je rušio u Savamali, „N1”, 27.04.2016, http://rs.n1info.com/a155616/Vesti/Vesti/Ko-je-srusio-Miksaliste.html [dostęp: 20.02.2023].

Moramo, https://www.facebook.com/moramo.2022 [dostęp: 22.02.2023].

Ne davimo Beograd, https://www.facebook.com/nedavimobeograd [dostęp: 22.02.2023].

Ne davimo Beograd, Građanski Front, https://www.gradjanskifront.rs/organizacije/ne-davimo-beograd/ [dostęp: 20.02.2023].

O nama, Ne davimo Beograd, https://nedavimobeograd.rs/o-nama/ [dostęp: 20.02.2023].

Petrović P., Hercigonija S., Demokratije u Srbiji nema i nije poželjna, „Western Balkan Security Barometer, WBSB Anketa u Srbiji izveštaj o stanu zemlji” 2022, t. 1, s. 4, https://bezbednost.org/publikacija/demokratije-u-srbiji-nema-a-nije-ni-pozeljna/ [dostęp: 24.10.2022].

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wrocław 2004.

Popović, Magla oko Beograda na vodi, „Istinomer”, 27.06.2014, https://www.istinomer.rs/ufokusu/magla-oko-beograda-na-vodi/[dostęp: 24.01.2023].

Protest zbog ugovora za BG na vodi, „BIZ b92”, 26.04.2015, https://www.b92.net/biz/vesti/srbija/protest-zbog-ugovora-za-bg-na-vodi-985118 [dostęp: 24.01.2023].

Radzioch J., Konflikty społeczne a działalność nowych ruchów społecznych, http://refleksje.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/13-Radzioch.pdf, s. 205-219 [dostęp: 18.10.2022].

Šetnja kroz grad i protest zbog rušenja u Savamali, „N1”, 25.05.2016, http://rs.n1info.com/a163396/Vesti/Vesti/Novi-protest-zbog-rusenja-u-Savamali.html [dostęp: 24.01.2023].

Skupština Grada Beograda, Beograd, https://www.beograd.rs/lat/skupstina-grada-beograda/ [dostęp: 22.02.2023].

Stojiljković Z., Građani, politika i sindikati: slučaj Srbija, Bonn 2020, s. 5n, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/belgrad/16269.pdf [dostęp: 26.01.2023].

Tavares J., Pro-Democracy Movements Bring Back Yellow as a Symbol, „Folha de S. Paulo”, 29.06.2020, https://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/brazil/2020/06/pro-democracy-movements-bring-back-yellow-as-a-symbol.shtml [dostęp: 20.02.2023].

The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index, https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/ [dostęp: 25.11.2022].

Tobiasz M., Anti-politics and civic identity. How to revitalize the public sphere in a democracy?, „Politeja” 2020, t. 68, nr 5, s. 157–169. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.68.08

Wiśniewska A., Społeczeństwo polityczne zastępuje społeczeństwo obywatelskie, „Krytyka Polityczna”, 21.06.2017, https://krytykapolityczna.pl/felietony/agnieszka-wisniewska/spoleczenstwo-polityczne-zastepuje-spoleczenstwo-obywatelskie/ [dostęp: 26.01.2023].

Yellow ducks became a protest symbol by accident, „Bangkok Post”, 4.01.2020, https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2030183/yellow-ducks-became-protest-symbol-by-accident [dostęp: 20.02.2023].

Zajedno, https://www.facebook.com/zajednomoramo [dostęp: 22.02.2023].