Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 22, Nr 1 (2015): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Zakon vlahom (Ius Valachicum) in the charters issued to Serbian medieval monasteries and kanuns regarding Vlachs in the early ottoman tax registers (defters) Abstrakt
Miloš Luković
 
Vol 20 (2013) Góry Hemos jako miejsce schronienia, baza wypadowa i punkt obserwacyjny w świetle bułgarsko-bizantyńskich zmagań zbrojnych okresu wczesnego średniowiecza Abstrakt  PDF
Kirył Marinow
 
Vol 20 (2013) Symeon I Wielki – pół Grek? Kilka uwag na temat znaczenia terminu ‘emiargos’ (Liutprand z Kremony, „Antapodosis”, III, 29) Abstrakt  PDF
Mirosław Leszka
 
Vol 19 (2012) Средневековые архетипы и балканские национализмы воин 1912-1913 г. Abstrakt  PDF
Румяна Комсалова
 
0 - 0 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo