Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 20 (2013) Cele polityczne i terytorialne Królestwa Czarnogóry w przededniu i w trakcie I wojny bałkańskiej Abstrakt  PDF
Wojciech Szczepański
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Contemporary Romanian Migrations to Serbia: Stages, Actors, Reasons Abstrakt
Annemarie Sorescu-Marinkovic
 
Vol 21 (2014) The Ottoman Macedonia between the politics of the young Turks and the Kingdom of Serbia: expectations and negotiations Abstrakt  PDF
Makedonka Mitrova
 
Vol 20 (2013) Bitwa pod Kumanovem (23- 24 października 1912 roku). Siły zbrojne stron, działania operacyjne, konsekwencje militarne i polityczne Abstrakt  PDF
Dariusz Wybranowski
 
Vol 19 (2012) Łacinniczka na tronie trzynastowiecznej Serbii. Wizerunek królowej Jeleny z Andegawenów w pismach arcybiskupa Danila II Abstrakt  PDF
Zofia Brzozowska
 
0 - 0 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo