Pressto.

Nagłowek strony

Misje jezuitów w Wielkopolsce i ich obrzańska rezydencja w latach 1852-1855

Paweł Zając

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/e.2014.9.8

Abstrakt


The article discusses the issue of the origins of Jesuit missions in Greater Poland and presents their essential features on the example of the mission in Krobia. Another relevant topic undertaken in the study is the arrival of the Jesuits in Obra in 1852 and the fate of their community until 1855 when they were forced to abandon the post-Cistercian monastery. Apart from the pastoral  activity of the monks, their contacts with landed gentry in Greater Poland are also  characterized.


Słowa kluczowe


Jesuits, Obra, Krobia, missions, Cezary Plater, Piotr Widawski, Karol Antoniewicz

Pełny tekst:

Bibliografia


Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX w., Warszawa 2003.

Inglot M., Karol Antoniewicz, Kraków 2001.

Krasińska I., Ruch abstynencki w Wielkopolsce w latach 1840-1902, „Folia Historica Cracoviensia” 19 (2013).

Mellin I., O grobie Ojca Antoniewicza w Obrze, „Nasze Wiadomości” 4 (1913).

Missya w Krobi roku 1852, od 1 do 10 maja, Leszno 1852.

Myszor J., Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914, Katowice 1991.

Zając P., Kasata klasztoru Cystersów i pierwsze lata duszpasterstwa diecezjalnego w Obrze (1835-1840), „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 6 (2011).

Zając P., Uposażenie parafii obrzańskiej i wybrane aspekty działalności duszpasterskiej w okresie pocysterskim w latach 1836-1861, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 8 (2013).

Załęski S., Jezuici w Polsce, t. 5, cz. 2, Kraków 1906.

Zieliński Z., Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1848-1865, Lublin 1973.

Zieliński Z., Niemcy. Zarys dziejów, Katowice 2003.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 221 PDF - 206

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2015