Pressto.

Nagłowek strony

Nr 9 (2014)


Spis treści

Articles

O nowej koncepcji okoliczności powołania biskupa Jordana PDF
Dariusz Andrzej Sikorski 7-20
Średniowieczne Golęczewo PDF
Izabela Skierska 21-40
Gnieźnieńska „genealogia" biskupów ziem polsko-litewsko-ruskich. Wokół Prałatów i kanoników katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej Jana Korytkowskiego PDF
Krzysztof R. Prokop 41-90
Kafel z wyobrażeniem Madonny z Dzieciątkiem. Z badań archeologicznych na poznańskim Ostrowie Tumskim PDF
Natalia Gryzińska-Sawicka, Magdalena Poklewska-Koziełł 91-108
Nowe badania archeologiczne na Śródce w Poznaniu PDF
Paweł Pawlak, Paulina Wesołowska 109-126
Jan Kapistran Szysiecki, zasłużony bernardyn poznański z przełomu XVII i XVIII stulecia PDF
Salezy Bogumił Tomczak 127-152
Ksiądz Symforian Tomicki - pisarz, redaktor „Szkółki Niedzielnej" i „Oświaty" (1817-1877) PDF
Jacek Biesiada 153-185
Misje jezuitów w Wielkopolsce i ich obrzańska rezydencja w latach 1852-1855 PDF
Paweł Zając 187-222
Wydział Teologiczny w Poznaniu (1919-1922) w świetle archiwaliów watykańskich PDF
Maciej Szczepaniak 223-236
Kardynał Edmund Dalbor a tańce nowoczesne w odrodzonej Polsce PDF
Mateusz Hurysz 237-251
Zmiany terytorialno-organizacyjne archidiecezji gnieźnieńskiej w następstwie Aneksu do bulli cyrkumskrypcyjnej Totus Tuus Poloniae populus z 2004 r. PDF
Łukasz Krucki 253-269
Blaski i cienie historii Muzeum Sztuki Kościelnej na Zamku Poznańskim PDF
Aleksandra Pudelska 271-288
Przeobrażenia we współczesnym ruchu pielgrzymkowym w Wielkopolsce PDF
Katarzyna Marciniak 289-320


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo