Nr 9 (2014)
Opis numeru

Articles

Dariusz Andrzej Sikorski
7-20
O nowej koncepcji okoliczności powołania biskupa Jordana
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.1
PDF
Izabela Skierska
21-40
Średniowieczne Golęczewo
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.2
PDF
Krzysztof R. Prokop
41-90
Gnieźnieńska „genealogia" biskupów ziem polsko-litewsko-ruskich. Wokół Prałatów i kanoników katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej Jana Korytkowskiego
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.3
PDF
Natalia Gryzińska-Sawicka, Magdalena Poklewska-Koziełł
91-108
Kafel z wyobrażeniem Madonny z Dzieciątkiem. Z badań archeologicznych na poznańskim Ostrowie Tumskim
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.4
PDF
Paweł Pawlak, Paulina Wesołowska
109-126
Nowe badania archeologiczne na Śródce w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.5
PDF
Salezy Bogumił Tomczak
127-152
Jan Kapistran Szysiecki, zasłużony bernardyn poznański z przełomu XVII i XVIII stulecia
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.6
PDF
Jacek Biesiada
153-185
Ksiądz Symforian Tomicki - pisarz, redaktor „Szkółki Niedzielnej" i „Oświaty" (1817-1877)
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.7
PDF
Paweł Zając
187-222
Misje jezuitów w Wielkopolsce i ich obrzańska rezydencja w latach 1852-1855
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.8
PDF
Maciej Szczepaniak
223-236
Wydział Teologiczny w Poznaniu (1919-1922) w świetle archiwaliów watykańskich
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.9
PDF
Mateusz Hurysz
237-251
Kardynał Edmund Dalbor a tańce nowoczesne w odrodzonej Polsce
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.10
PDF
Łukasz Krucki
253-269
Zmiany terytorialno-organizacyjne archidiecezji gnieźnieńskiej w następstwie Aneksu do bulli cyrkumskrypcyjnej Totus Tuus Poloniae populus z 2004 r.
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.11
PDF
Aleksandra Pudelska
271-288
Blaski i cienie historii Muzeum Sztuki Kościelnej na Zamku Poznańskim
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.12
PDF
Katarzyna Marciniak
289-320
Przeobrażenia we współczesnym ruchu pielgrzymkowym w Wielkopolsce
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.13
PDF
Agnieszka Wajroch
81-108
„Wielka” i „Mała Rodzina Marii” w ikonografii chrześcijańskiej. Krótka historia tematu i jego realizacje na terenie Wielkopolski
PDF
Agnieszka Wajroch
81-108
„Wielka” i „Mała Rodzina Marii” w ikonografii chrześcijańskiej. Krótka historia tematu i jego realizacje na terenie Wielkopolski
PDF