O nowej koncepcji okoliczności powołania biskupa Jordana
PDF

Słowa kluczowe

Magdeburg historiography
beginnings of the bishopric of Poznań
Otto I
Widukind
Wichman
Gero
Mieszko I
Thietmar of Merseburg

Jak cytować

Sikorski, D. A. (2014). O nowej koncepcji okoliczności powołania biskupa Jordana. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 7–20. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.1

Abstrakt

The article provides a systematic analysis of a body of conceptions on the beginnings of the bishopric in Poznań presented by Tomasz Jasiński in several of his lesser studies. In the light of the performed analysis it must be concluded that the basic points of Jasiński's conception, such as the criticism of Thietmar's account of the beginnings of the Magdeburg metropolis, the circumstances of the creation of Jordan's episcopal see on the occasion of the Roman imperial coronation and the legal status of Jordan's episcopacy are either contestable or simply unsupportable. Consequently, the entire claim should be  rejected.

https://doi.org/10.14746/e.2014.9.1
PDF

Bibliografia

Hauck A., Kirchengeschichte Deutschlands, Leipzig 1896.

Jasiński T., Czy państwo polskie za Mieszka I było suwerenne, [w:] Studia nad dawną Polską, t. 2, Gniezno 2009.

Jasiński T., Jordan, pierwszy biskup w Poznaniu, [w:] Kościół w Poznaniu. Czasy biskupa Jordana i kardynała Augusta Hlonda, Poznań 2011.

Jasiński T., Początki organizacji kościelnej w Polsce, [w:] Tu się wszystko zaczęło. Rola Poznania w państwie pierwszych Piastów, Poznań 2010.

Jasiński T., Spór o biskupstwo poznańskie, [w:] Ostrów Tumski – kolebka Poznania, red. L. Wilczyński, Poznań 2004, s. 39-56.

Jasiński W., Bulla Jana XIII dla biskupstwa w Miśni z 2 stycznia 968 roku – falsyfikat czy autentyk? Przyczynek do studiów nad początkami Kościołów miśnieńskiego i poznańskiego, „Roczniki Historyczne” 79 (2013).

Naß K., Die Reichschronik des Annalista Saxo und die sächsische Geschichtesschreibung im 12. Jahrhundert, Bd. 1-2, Hannover 1996.

Sikorski D. A., Kościół w Polsce za Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego. Rozważania nad granicami poznania historycznego, Poznań 2011.

Sikorski D. A., O rzekomej fundacji biskupstwa w Miśni 2 stycznia 968 roku, „Roczniki Historyczne” 80 (2014) [w druku].

Sikorski D. A., O stosunkach polsko-niemieckich w X i XI wieku, „Studia Historica Slavo-Germanica” 26 (2004-2005), s. 245-277.

Sikorski D. A., Paul Fridolin Kehr 1860-1944, [w:] Mediewiści II, red. J. Strzelczyk, Poznań 2010.

Sikorski D. A., Rec.: L. Wetesko, Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie. Studia z dziejów kultury politycznej X i XI wieku, „Roczniki Historyczne” 79 (2013), s. 220-225.

Sochacki J., Stosunki publiczno-prawne między państwem polskim a cesarstwem rzymskim w latach 963-1102, Słupsk-Gdańsk 2003.