Zmiany terytorialno-organizacyjne archidiecezji gnieźnieńskiej w następstwie Aneksu do bulli cyrkumskrypcyjnej Totus Tuus Poloniae populus z 2004 r.
PDF

Słowa kluczowe

archdiocese of Gniezno
archdiocese of Poznań
diocese of Bydgoszcz
diocese of Włocław
organization of the Catholic Church in Poland
structure of the Catholic Church in Poland
circumscription
papal bull Totus Tuus Poloniae populus

Jak cytować

Krucki, Łukasz. (2014). Zmiany terytorialno-organizacyjne archidiecezji gnieźnieńskiej w następstwie Aneksu do bulli cyrkumskrypcyjnej Totus Tuus Poloniae populus z 2004 r. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 253–269. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.11

Abstrakt

In its history which spans more than a millennium the archdiocese of Gniezno not infrequently changed its boundaries due to political and pastoral reasons. It is in this long-term perspective that we should view the papal circumscription bull of 2004 which impacted on the structure and organization of the archdiocese. A reduction of its territory and a diminishing of the number of the faithful to the advantage of the newly founded diocese of Bydgoszcz vitally transformed the profile of the archdiocese. The parishes which remain in the Gniezno archdiocese and those which have been incorporated into it from the archdiocese of Poznań and the diocese of Włocław are rural centres and country towns.

https://doi.org/10.14746/e.2014.9.11
PDF

Bibliografia

Bilicki L., Diecezja bydgoska, [w:] Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. Księga Jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi Metropolicie Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, red. A. Mazurek, Warszawa 2012.

Jabłoński F., Wskazania duszpasterskie dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej w roku 2005, „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, 60 (2005) nr 1.

Jakubowski W., Solarczyk M., Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach polskich od X do XXI w., Warszawa-Olsztyn 2011.

Krucki Ł., Archidiecezja gnieźnieńska i jej granice w dokumentach Stolicy Apostolskiej (od wieku XIX do początku XXI), „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 12 (2013).

Kumor B., Granice archidiecezji gnieźnieńskiej w tysiącleciu (1000-1939), „Prawo Kanoniczne” 9 (1966) nr 3-4.

Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 20 (1970).

Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772-1918), Kraków 1980.

Moskal T., Bulla „Totus Tuus Poloniae populus” – geneza i konsekwencje, „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 12 (2013).

Muszyński H., Rola prymasa Polski przed i po ogłoszeniu bulli Totus Tuus Poloniae populus, [w:] Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. Księga Jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi Metropolicie Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, red. A. Mazurek, Warszawa 2012.

Pest C., Rektorzy Seminarium Duchownego w Gnieźnie 1602-2005, Gniezno 2005.

Wojtuś B., Archidiecezja gnieźnieńska, [w:] Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. Księga Jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi Metropolicie Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, red. A. Mazurek, Warszawa 2012.