Jan Kapistran Szysiecki, zasłużony bernardyn poznański z przełomu XVII i XVIII stulecia
PDF

Słowa kluczowe

Jan Kapistran Szysiecki
Poznań
St. Francis church
Loreto Chapel
tower cupolas
fa9ade
organ
bells

Jak cytować

Tomczak, S. B. (2014). Jan Kapistran Szysiecki, zasłużony bernardyn poznański z przełomu XVII i XVIII stulecia. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 127–152. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.6

Abstrakt

Jan Kapistran Szysiecki (ca. 1680-1753) was among the most renowned Bernardine monks of the turn of the 17th and 18th century. He was the author of several theological works, and it was also on his initiative that the church of St. Francis of Assisi in Poznań obtained a new fa9ade crowned with two double-clearance cupolas. Moreover, the church was fitted with a new organ, the biggest in Greater Poland which was designed by Michał Engler the Younger, a recognized Silesian organ master. New bells were hung on the tower and the chapel of the Holy House of Loreto was built. In January 1945 during the fight to liberate Poznań, the monastery and the church were destroyed in 75 per cent. Reconstruction lasted until 1989. A faithful reconstruction of the tower cupolas done in 1982 was a major achievement.
https://doi.org/10.14746/e.2014.9.6
PDF

Bibliografia

Czachorowski L., Organy poznańskie w świetle badań źródłowych (XIV w. – 1945), obszar śródmiejski, „Kronika Miasta Poznania”, 1999, nr 1.

Czechlewski M. P., Wielkie organy Michała Englera Młodszego w kościele bernardynów w Poznaniu, „Studia Franciszkańskie” 18 (2008).

Daniluk M., Klauza K., Podręczna encyklopedia instytutów życia konsekrowanego. Pojęcia, terminy, instytucje, dokumenty, czasopisma, sigla, Lublin 1994.

Gołos J., Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972.

Jazdon A., Muzyka w klasztorach bernardyńskich. Próba opisu, [w:] „Cantando cum cithara”. W pięćsetlecie śmierci Władysława z Gielniowa, Warszawa 2006.

Kantak K., Bernardyni polscy, t. 2, Lwów 1933.

Kantak K., Kronika bernardynów poznańskich, „Kronika Miasta Poznania” 3 (1925) nr 9.

Kantak K., Sylwetki bernardynów poznańskich. Jan Kapistran Szysiecki, „Kronika Miasta Poznania”, R. 8 (1930), nr 1.

Kusztelski A., Historia budowy i wyposażenia kościoła bernardyńskiego. Z prac nad katalogiem zabytków Poznania, „Kronika Miasta Poznania”, nr 3-4 (1994).

Liedtke A., Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga, Pelplin 1983.

Łuczak T. (oprac.), Straty wojenne. Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 roku (z wyłączeniem ziem należących przed 1939 rokiem do Rzeszy Niemieckiej), t. 2: woj. poznańskie, Poznań 2006.

Łyjak W. Z., Budownictwo organowe w zakonie bernardynów. Najstarsze kontrakty i opisy, [w:] Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku, cz. 2, Niepokalanów 2003.

Mańkowski A., Kronika oo. Bernardynów lubawskich, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. IX, I-II kwartał 1932, nr 1-2.

Mulczyńska-Pawlak A., Malarska działalność Walentego Żebrowskiego, mps sprzed 1968 r. w Centralnej Bibliotece Prowincji św. Franciszka w Poznaniu.

Murawiec W. F., Bernardyni warszawscy, Dzieje klasztoru św. Anny w Warszawie 1455-1864, Kraków 1973.

Noryśkiewicz J. K., Sekularyzacja klasztoru OO. Bernardynów w Poznaniu. Wspomnienie w setną rocznicę, „Kronika Miasta Poznania”, R. 12 (1934), nr 2.

Orzechowski A., Śpiew św. Franciszka według „Wczesnych źródeł franciszkańskich”, [w:] Psallite Domino. O kulturze muzycznej w tradycji franciszkańskiej, Niepokalanów 2010.

Parol R., Śpiew w Regule franciszkańskiej, „Studia Franciszkańskie” 6 (1994).

Sitnik A. K. (wyd.), Catalogus patrum ac fratrum mortuorum in loco posnaniensi quiescientium 1466-1838, „Studia Franciszkańskie” 21 (2011).

Stuligrosz S., Piórkiem Słowika. O najbliższych, Poznaniu, muzyce i drogowskazach życia, Poznań 1995.

Szysiecki J. K., Doskonałość chrześcijańska, Poznań [brw].

Szysiecki J. K., Droga Krzyżowa, Poznań 1750.

Szysiecki J. K., Firma quies sensuum …, Poznań 1747.

Wanat B. J., Maryjne sanktuarium w Piotrkowicach k/Buska, Kraków 1987.