Blaski i cienie historii Muzeum Sztuki Kościelnej na Zamku Poznańskim
PDF

Słowa kluczowe

Archdiocesan Museum in Poznań
prehistory
former imperial castle
Edmund Majkowski
Nikodem Pajzderski

Jak cytować

Pudelska, A. (2014). Blaski i cienie historii Muzeum Sztuki Kościelnej na Zamku Poznańskim. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 271–288. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.12

Abstrakt

The paper focuses on the history of the Museum of Ecclesiastical Art at the Imperial Castle in Poznan. It functioned between 1923 and 1929, being a short episode but an important one in the history of the Archdiocesan Museum in Poznań. Formerly a Diocesan Museum, it was established in 1898 with an exquisite collection of sacred art assembled over the years. However, due to the lack of exhibition space the collection was only stored and not many people knew about   it.

Shortly after Poland regained its independence, Poznan's elite wanted to partially convert the imperial castle (built by the Prussians for William II, German Emperor) into a museum of Polish art. The Government asked the Church to deposit their art collection and granted the city permission to open the Museum of Ecclesiastical Art at the Imperial Castle in Poznan. The proposition was accepted. The two people nominated to carry out this enterprise were: Rev. Edmund Majkowski, the museum's director, and Mr. Nikodem Pajzderski, art conservation official. With great effort they created a very interesting exhibition. Unfortunately, the Government did not show much interest in the newly opened museum and did not fulfill its promises. Investments were close to nothing and with time the whole project was abandoned and the collection removed from the  castle.

https://doi.org/10.14746/e.2014.9.12
PDF

Bibliografia

Kronthal A., Ein unbekanntes Museum, „Aus dem Posener Lande”, 1911, Heft 1.

Pajzderski N., Muzeum Sztuki Kościelnej w Poznaniu, „Tygodnik Ilustrowany”, 1925 nr 39.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.