Kardynał Edmund Dalbor a tańce nowoczesne w odrodzonej Polsce
PDF

Słowa kluczowe

Cardinal Edmund Dalbor
archbishop of Gniezno and Poznań
the Second Republic of Poland
forbidden dances
tango
waltz
shimmy
foxtrot
one-step
two-step
morality
carnival

Jak cytować

Hurysz, M. (2014). Kardynał Edmund Dalbor a tańce nowoczesne w odrodzonej Polsce. Ecclesia. Studia Z Dziejów Wielkopolski, (9), 237–251. https://doi.org/10.14746/e.2014.9.10

Abstrakt

After 1918 the Church among other current topics also addressed the issue of the so called modern dances which arrived mainly from the United States of North America. The Primate of Poland, Cardinal Edmund Dalbor, archbishop of Gniezno and Poznań saw in them the danger of moral corruption. He expressed his great concern in pastoral letters, circulars and exchange of correspondence. Cardinal Dalbor was not against dances as such, but could not approve of those which broke the abiding customs and rules for  fasting.

https://doi.org/10.14746/e.2014.9.10
PDF

Bibliografia

Aleksandrowicz M., Edmund Dalbor 1915-1926, [w:] Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, red. F. Lenort, Poznań 1982.

Bartoszewicz W., Obrazki i anegdoty, [w:] Poznańskie wspominki z lat 1918-1939, red. T. Kraszewski, T. Świtała, Poznań 1973.

Białous T., Biskup Stanisław Kostka Łukomski (1874-1948). Pasterz niezłomny, Rajgród 2010.

Hoffmann B., Wykonanie bulli „De salute animarum” w Wielkim Księstwie Poznańskim, „Roczniki Historyczne”, t. 8, nr 1, 1932.

Kaczmarek R., Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.

Karłowski K., Z dziejów elekcji kapitulnej arcybiskupów gnieźnieńskich i poznańskich w latach 1821-1925, tekst przejrzał, poprawił oraz posłowiem opatrzył M. Fąka, Poznań 2002.

Kołodziej B., Arcybiskupi Gniezna i Poznania w trosce o wychodźców do roku 1946, [w:] Ecclesia posnaniensis. Opuscula Mariano Banaszak septuagenario dedicata, red. F. Lenort, K. Lutyński, Poznań 1998.

Kufel R., Edward Likowski 1838-1915. Sufragan poznański, metropolita gnieźnieński i poznański, prymas Polski, Zielona Góra 2010.

Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918, Kraków 1980.

Kwilecki A., Ziemiaństwo wielkopolskie, Warszawa 1998.

Leitgeber S., Poznańskie impresje. Miasto – ludzie – obyczaje, Poznań 1994.

Minois G., Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, Warszawa 1998.

Napierała S., Nowe potwierdzenie metropolii poznańskiej przez Stolicę Apostolska, [w:] W służbie Kościoła Poznańskiego. Księga pamiątkowa na 70-lecie urodzin arcybiskupa metropolity dr. Antoniego Baraniaka, red. L. Bielerzewski, Poznań 1974.

Nowacki J., Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964.

Pest C., Kardynał Edmund Dalbor (1869-1926). Pierwszy prymas Polski Odrodzonej, Poznań 2004.

Szetelnicki W. W., Postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa i metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego w świetle kroniki klasztoru Panien Benedyktynek łacińskich lwowskich, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 10 (2011), nr 1.

Turska I., Krótki zarys historii tańca i baletu, Kraków 1983.

Turska I., W kręgu tańca, Warszawa 1965.

Wilczyński L., Morkowski Wacław (1877-1937), [w:] Księża społecznicy wielkopolscy 1894-1919. Słownik biograficzny, t. 2, red. L. Wilczyński, H. Szatkowski, Gniezno 2007.

Wilk S., Archidiecezja gnieźnieńska w II Rzeczypospolitej. Administracja archidiecezji pod rządami prymasów kard. Edmunda Dalbora i kard. Augusta Hlonda, Lublin 1987.

Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Poznań 2007.