Pressto.

Page Header

Pojęcie hybris w kulturze i filozofii greckiej

Filip Bardziński

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/eip.2016.2.4

Abstract


In the article, the author presents an overview of the concept of hubris – excessive pride – as it was understood and developed in ancient Greek culture and philosophy, as well as its practical employment as a measure of convincing others in the speeches of Aeschynus and Demosthenes. Departing from the mythological Hubris – goddess of disdain, pride, arrogance and scandalous behavior, I will develop the wide contexts of hubris as a personal disposition of Greek heroes – such as Ajax, Agamemnon, Oedipus, as well as the moral demerit of such figures as Croesus or Xerxes. I will argue that – throughout Greek mythology, culture, and philosophy – the notion of hubris was understood as acting in a scandalous manner, pushed further to its extremity – and thus being the ultimate offense both to people and the gods.


Keywords


hubris; pride; Aristotle; Solon; rhetorics; Aeschynus; Demosthenes

Full Text:

References


Ajschylos. 1856. Agamemnon. Tł. Z. Węclewski. Poznań: Nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego.

Ajschynes. 1919a. „Przeciwko Timarchosowi”. W: Aeschines, Aeschines With an English Translation. Tł. Ch. D. Adams. Cambridge: Harvard University Press.

Ajschynes. 1919b. „Przeciwko Ktezyfontowi”. W: Aeschines. Aeschines With an English Translation. Tł. Ch. D. Adams. Cambridge: Harvard University Press.

Arnold, A. 2008. Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Arystoteles. 2004. Retoryka; Retoryka dla Aleksandra, Poetyka. Tł. H. Podbielski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Arystoteles. 2007. Etyka nikomachejska. Tł. D. Gromska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cohen, D. 1987. „Law, Society and Homosexuality in Classical Athens”. Past & Present 117: 3-21.

Cohen, D. 1995. Law, Violence, And Community in Classical Athens. Cambridge: Cambridge University Press.

Czachorowski, M. 2007. „Sakralny wymiar ludzkiej płciowości”. W: Jaroszyński, P. (red.) Polityka a religia. Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”.

Demostenes. 1939a. „Przeciwko Midiasowi”. W: Demosthenes. Demosthenes with an English translation. Tł. A. T. Murray. Cambridge: Harvard University Press.

Demostenes. 1939b. „Przeciwko Kononowi”. W: Demosthenes. Demosthenes With an English Translation. Tł. A. T. Murray. Cambridge: Harvard University Press.

Demostenes. 2005. Wybór mów. Tł. R. Turasiewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich / De Agostini Polska.

Ezop. 2008. Aesop's Fables. Tł. L. Gibbs. Oxford: Oxford University Press.

Fenigsen, R. 2010. Przysięga Hipokratesa. Rozważania o etyce i eutanazji. Warszawa: Świat Książki.

Hansen, Mogens H. 1991. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles, and Ideology. Tł. J. A. Crook. Norman: University of Oklahoma Press.

Hansen, W. F. 2004. Handbook of Classical Mythology. Santa Barbara, CA: ABC Clio.

Heraklit. 1989. „O naturze”. Tł. M. Wesoły. W: Wesoły, M. „Heraklit w świetle najnowszych badań”. Studia Filozoficzne 284 (7-8): 40-47.

Herodot. 2005. Dzieje. Tł. S. Hammer. Warszawa: Czytelnik.

Hezjod. 1999a. Narodziny bogów (Theogonia). W: tegoż, Narodziny bogów; Prace i dni; Tarcza. Tł. J. Łanowski. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Homer. 2004. Illiada. Tł. F. K. Dmochowski. Warszawa: Świat Książki.

Hume, D. 1963. Traktat o nature ludzkiej. Tł. Cz. Znamierowski. Warszawa: PWN.

Kass, L. 2003. “Ageless Bodies, Happy Souls: Biotechnology and the Pursuit of Perfection”. The New Atlantis 1: 9-28.

Lape, S. 2006. The Psychology of Prostitution in Aeschines' Speach Against Timarchus. W: Ch. A. Faraone, L. K. McClure (red.) Prostitutes and Courtesans in the Ancient World. Madison: Wisconsin University Press.

Lewis, J. 2006. Solon the Thinker. Political Thought in Archaic Athens. London: Duckworth.

Mehlman, Maxwell A. 2009. The Price of Perfection: Individualism And Society in the Era of Biomedical Enhancement. Baltimore: John Hopkins University Press.

Morgan, K. A. 2015. Pindar and the Construction of Syracusan Monarchy in the Fifth Century B.C. Oxford/New York: Oxford University Press.

Nagy, G. 1997. Pindar's Homer: The Lyric Possession of an Epic Past. Baltimore: John Hopkins University Press.

Pindar. 1987. Ody zwycięskie: olimpijskie, pytyjskie, nemejskie, istmijskie. Tł. M. Brożek. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.

President’s Council on Bioethics. 2003. Beyond Therapy: Biotechnology and the Pursuit of Happiness. Report by the President’s Council on Bioethics.

Reale, G. 2004. Historia filozofii starożytnej. Tom 5. Tł. E. I. Zieliński. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sacks, D. 1995. A Dictionary of the Ancient Greek World. New York: Oxford University Press.

Sofokles. 1882. Ajas. Tł. A. Mierzyński. Warszawa: Drukarnia K. Kowalewskiego.

Sofokles. 2007. Król Edyp. Tł. K. Morawski. https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krol-edyp.pdf (dostęp: 20.10.2016).

Turasiewicz, R. 2005. Wprowadzenie do: O wieńcu; W obronie Ktezyfonta. W: Demostenes. Wybór mów. Tł. R. Turasiewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich / De Agostini Polska.

Warszewicki, Krzysztof. 1935. O pośle i poselstwach. Tł. J. Życki. Warszawa: Drukarnia Współczesna.

Winnington-Ingram, R. P. 1998. Sofokles: An Interpretation. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstract - 38 PDF (Polish) - 214

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 ETHICS IN PROGRESS