Pressto.

Page Header

Vol 7, No 2 (2016)

Table of Contents

Content

Content PDF
- -

Preface

Preface to the Issue PDF
Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Monika Małek-Orłowska 1-4

Core topics-related articles

Moja przygoda z praktycyzmem PDF (Polish)
Juliusz Domański 5-13
Naïve Justice in the Ancient Greek Novel PDF
Bruce D. MacQueen 14-30
Pojęcie hybris w kulturze i filozofii greckiej PDF (Polish)
Filip Bardziński 31-57
Edukacja retoryczna jako element kształtowania mądrości politycznej PDF (Polish)
Aleksandra Mathiesen 58-81
Humanistic Poets And Classical Philosophy PDF
Wilhelm Blum 82-94
Parmenides’ Poem: Riddle from B 5 PDF
Małgorzata Bogaczyk-Vormayr 95-103
Life’s Forces That Sustain and Drive Our Existence Towards. Efforts of Steering One’s Life Through Time PDF
Bianca Bellini 43-64

Polish Bonus

O podstawowych stanowiskach w etyce antycznej PDF (Polish)
Edmund Husserl 104-115

Review Articles & Varia

About Authors and Editors PDF
- - 116


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo