Pojęcie hybris w kulturze i filozofii greckiej

Main Article Content

Filip Bardziński

Abstract

In the article, the author presents an overview of the concept of hubris – excessive pride – as it was understood and developed in ancient Greek culture and philosophy, as well as its practical employment as a measure of convincing others in the speeches of Aeschynus and Demosthenes. Departing from the mythological Hubris – goddess of disdain, pride, arrogance and scandalous behavior, I will develop the wide contexts of hubris as a personal disposition of Greek heroes – such as Ajax, Agamemnon, Oedipus, as well as the moral demerit of such figures as Croesus or Xerxes. I will argue that – throughout Greek mythology, culture, and philosophy – the notion of hubris was understood as acting in a scandalous manner, pushed further to its extremity – and thus being the ultimate offense both to people and the gods.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bardziński, F. (2016). Pojęcie hybris w kulturze i filozofii greckiej. ETHICS IN PROGRESS, 7(2), 31-57. https://doi.org/10.14746/eip.2016.2.4
Section
Core topics-related articles
Author Biography

Filip Bardziński, Adam Mickiewicz University, Poznań

PhD Candidate at the Adam Mickiewicz University of Poznań/Poland, Institute of Philosophy. His research focuses on bioethics (assisted procreation, genetic human enhancement).

References

 1. Ajschylos. 1856. Agamemnon. Tł. Z. Węclewski. Poznań: Nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego.
 2. Ajschynes. 1919a. „Przeciwko Timarchosowi”. W: Aeschines, Aeschines With an English Translation. Tł. Ch. D. Adams. Cambridge: Harvard University Press.
 3. Ajschynes. 1919b. „Przeciwko Ktezyfontowi”. W: Aeschines. Aeschines With an English Translation. Tł. Ch. D. Adams. Cambridge: Harvard University Press.
 4. Arnold, A. 2008. Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 5. Arystoteles. 2004. Retoryka; Retoryka dla Aleksandra, Poetyka. Tł. H. Podbielski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Arystoteles. 2007. Etyka nikomachejska. Tł. D. Gromska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Cohen, D. 1987. „Law, Society and Homosexuality in Classical Athens”. Past & Present 117: 3-21.
 8. Cohen, D. 1995. Law, Violence, And Community in Classical Athens. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Czachorowski, M. 2007. „Sakralny wymiar ludzkiej płciowości”. W: Jaroszyński, P. (red.) Polityka a religia. Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”.
 10. Demostenes. 1939a. „Przeciwko Midiasowi”. W: Demosthenes. Demosthenes with an English translation. Tł. A. T. Murray. Cambridge: Harvard University Press.
 11. Demostenes. 1939b. „Przeciwko Kononowi”. W: Demosthenes. Demosthenes With an English Translation. Tł. A. T. Murray. Cambridge: Harvard University Press.
 12. Demostenes. 2005. Wybór mów. Tł. R. Turasiewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich / De Agostini Polska.
 13. Ezop. 2008. Aesop's Fables. Tł. L. Gibbs. Oxford: Oxford University Press.
 14. Fenigsen, R. 2010. Przysięga Hipokratesa. Rozważania o etyce i eutanazji. Warszawa: Świat Książki.
 15. Hansen, Mogens H. 1991. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles, and Ideology. Tł. J. A. Crook. Norman: University of Oklahoma Press.
 16. Hansen, W. F. 2004. Handbook of Classical Mythology. Santa Barbara, CA: ABC Clio.
 17. Heraklit. 1989. „O naturze”. Tł. M. Wesoły. W: Wesoły, M. „Heraklit w świetle najnowszych badań”. Studia Filozoficzne 284 (7-8): 40-47.
 18. Herodot. 2005. Dzieje. Tł. S. Hammer. Warszawa: Czytelnik.
 19. Hezjod. 1999a. Narodziny bogów (Theogonia). W: tegoż, Narodziny bogów; Prace i dni; Tarcza. Tł. J. Łanowski. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
 20. Homer. 2004. Illiada. Tł. F. K. Dmochowski. Warszawa: Świat Książki.
 21. Hume, D. 1963. Traktat o nature ludzkiej. Tł. Cz. Znamierowski. Warszawa: PWN.
 22. Kass, L. 2003. “Ageless Bodies, Happy Souls: Biotechnology and the Pursuit of Perfection”. The New Atlantis 1: 9-28.
 23. Lape, S. 2006. The Psychology of Prostitution in Aeschines' Speach Against Timarchus. W: Ch. A. Faraone, L. K. McClure (red.) Prostitutes and Courtesans in the Ancient World. Madison: Wisconsin University Press.
 24. Lewis, J. 2006. Solon the Thinker. Political Thought in Archaic Athens. London: Duckworth.
 25. Mehlman, Maxwell A. 2009. The Price of Perfection: Individualism And Society in the Era of Biomedical Enhancement. Baltimore: John Hopkins University Press.
 26. Morgan, K. A. 2015. Pindar and the Construction of Syracusan Monarchy in the Fifth Century B.C. Oxford/New York: Oxford University Press.
 27. Nagy, G. 1997. Pindar's Homer: The Lyric Possession of an Epic Past. Baltimore: John Hopkins University Press.
 28. Pindar. 1987. Ody zwycięskie: olimpijskie, pytyjskie, nemejskie, istmijskie. Tł. M. Brożek. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
 29. President’s Council on Bioethics. 2003. Beyond Therapy: Biotechnology and the Pursuit of Happiness. Report by the President’s Council on Bioethics.
 30. Reale, G. 2004. Historia filozofii starożytnej. Tom 5. Tł. E. I. Zieliński. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 31. Sacks, D. 1995. A Dictionary of the Ancient Greek World. New York: Oxford University Press.
 32. Sofokles. 1882. Ajas. Tł. A. Mierzyński. Warszawa: Drukarnia K. Kowalewskiego.
 33. Sofokles. 2007. Król Edyp. Tł. K. Morawski. https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krol-edyp.pdf (dostęp: 20.10.2016).
 34. Turasiewicz, R. 2005. Wprowadzenie do: O wieńcu; W obronie Ktezyfonta. W: Demostenes. Wybór mów. Tł. R. Turasiewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich / De Agostini Polska.
 35. Warszewicki, Krzysztof. 1935. O pośle i poselstwach. Tł. J. Życki. Warszawa: Drukarnia Współczesna.
 36. Winnington-Ingram, R. P. 1998. Sofokles: An Interpretation. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge.