Pressto.

Nagłowek strony

O Stronie

PRESSto, to profesjonalna platforma publikowania czasopism elektronicznych UAM, założona w oparciu o oprogramowanie Open Journal Systems, skonfigurowana i dostosowana do aktualnych standardów naukowych publikacji elektronicznych.

PRESSto, to innowacyjny system zarządzania czasopismem elektronicznym, który wspomaga pracę redakcji poprzez sprawną komunikację między zespołem redakcyjnym, autorami i recenzentami oraz umożliwia elektroniczny obieg dokumentów niezbędnych w procesie wydawniczym począwszy od przesłania tekstu przez autora, następnie proces recenzji,  korekty aż do opublikowania ostatecznej wersji artykułu.

Głównym celem powstałej w 2015r. platformy PRESSto jest wzrost prestiżu Uczelni na arenie międzynarodowej poprzez zaprezentowanie potencjału wydawniczego recenzowanych czasopism i szerokie upowszechnianie publikowanych w nich treści naukowych. 

Celem funkcjonowania platformy jest również: zwiększenie wskaźników wpływu czasopism; rozszerzenie indeksacji czasopism w naukowych wyszukiwarkach i bazach danych, zwłaszcza przygotowanie periodyków do ewaluacji do bazy SCOPUS; wzrost widoczności artykułów;  nawiązanie współpracy z większą liczbą zagranicznych autorów i recenzentów. 

Czasopisma zaimplementowane na platformie PRESSto publikowane są w modelu otwartym (open access) co oznacza, że artykuły dostępne są bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych użytkowników internetu na podstawie licencji Creative Commons.

Każde czasopismo wydawane na UAM przystępujące do platformy zyskuje następujące korzyści: indywidualną  wielojęzyczną instancję, automatyczną aktywację identyfikatorów DOI; wprowadzenie spójnej z zasadami międzynarodowymi i zgodnej z wymogami ministerialnymi polityki funkcjonowania czasopism; wdrożenie licencji CC; wprowadzenie bibliografii załącznikowej, współpracę z bazą POL-index generującą Polski Współczynnik Wpływu czasopism; dodatkowe narzędzia czytelnicze: eksport opisów do programów bibliograficznych, udostępnianie informacji o artykułach w naukowych portalach społecznościowych, zliczanie liczby cytowań artykułu; generację statystyk wejść oraz pobrań artykułów,  a także wskaźników altmetrycznych; możliwość publikowania artykułów w różnych formatach; otwarty protokół OAI-PMH umożliwiający eksport do zewnętrznych baz i agregatorów.

Więcej informacji dla redakcji czasopism UAM znajduje się na stronie presstohelp.amu.edu.pl

Kontakt:
Redaktor PRESSto: Emilia Karwasińska
email: pressto@amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 3866

Czasopisma

O systemie
    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo