PRESSto, to profesjonalna platforma publikowania czasopism elektronicznych UAM, założona w oparciu o oprogramowanie Open Journal Systems, skonfigurowana i dostosowana do aktualnych standardów naukowych publikacji elektronicznych.

PRESSto, to innowacyjny system zarządzania czasopismem elektronicznym, który wspomaga pracę redakcji poprzez sprawną komunikację między zespołem redakcyjnym, autorami i recenzentami oraz umożliwia elektroniczny obieg dokumentów niezbędnych w procesie wydawniczym począwszy od przesłania tekstu przez autora, następnie proces recenzji,  korekty aż do opublikowania ostatecznej wersji artykułu.

Głównym celem powstałej w 2015 r. platformy PRESSto jest wzrost prestiżu Uczelni na arenie międzynarodowej poprzez zaprezentowanie potencjału wydawniczego recenzowanych czasopism i szerokie upowszechnianie publikowanych w nich treści naukowych. 

Celem funkcjonowania platformy jest również: zwiększenie wskaźników wpływu czasopism, rozszerzenie indeksacji czasopism w naukowych wyszukiwarkach i bazach danych, zwłaszcza przygotowanie periodyków do ewaluacji do bazy SCOPUS, wzrost widoczności artykułów,  nawiązanie współpracy z większą liczbą zagranicznych autorów i recenzentów. 

Czasopisma zaimplementowane na platformie PRESSto publikowane są w modelu otwartym (open access) co oznacza, że artykuły dostępne są bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych użytkowników internetu na podstawie licencji Creative Commons.

Każde czasopismo wydawane na UAM przystępujące do platformy zyskuje następujące korzyści: indywidualną  wielojęzyczną instancję, automatyczną aktywację identyfikatorów DOI; wprowadzenie spójnej z zasadami międzynarodowymi i zgodnej z wymogami ministerialnymi polityki funkcjonowania czasopism; wdrożenie licencji CC; wprowadzenie bibliografii załącznikowej, współpracę z bazą POL-index generującą Polski Współczynnik Wpływu czasopism; dodatkowe narzędzia czytelnicze: eksport opisów do programów bibliograficznych, udostępnianie informacji o artykułach w naukowych portalach społecznościowych, zliczanie liczby cytowań artykułu; generację statystyk wejść oraz pobrań artykułów,  a także wskaźników altmetrycznych; możliwość publikowania artykułów w różnych formatach; otwarty protokół OAI-PMH umożliwiający eksport do zewnętrznych baz i agregatorów.

Więcej informacji dla redakcji czasopism UAM znajduje się w zakładce DLA REDAKCJI 

Kontakt:

PRESSto

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, UAM
email: pressto@amu.edu.pl
tel.: +48 61 829 3866

 

BIBLIOTECZNE USŁUGI WYDAWNICZE W ZAKRESIE PROWADZENIA PLATFORMY WYDAWNICZEJ CZASOPISM UAM – PRESSTO:

 • Administracja platformą PRESSto - stałe wsparcie techniczne, wdrażanie nowych narzędzi oraz nowych wersji systemu.
 • Tworzenie nowych czasopism na platformie.
 • Wdrażanie kompleksowego systemy zarzadzania czasopismem.
 • Szkolenie redakcji w zakresie deponowania nowych numerów.
 • Aktualizacja informacji o czasopiśmie.
 • Wdrożenie procedur antyplagiatowych zapewniających oryginalność artkułów - kompleksowa obsługa systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check
 • Koordynowanie prac dotyczących indeksowania czasopism.
 • Generowanie plików xml do bazy POL-index.
 • Doradztwo i pomoc w aplikowaniu czasopism do międzynarodowych baz naukowych (SCOPUS, DOAJ).
 • Doradztwo w zakresie prawa autorskiego - wdrożenia nowych umów autorskich i licencji Creative Commons.
 • Nadzorowanie systemu Altmetric.
 • Koordynowanie prac nad przypisywaniem i aktywacją identyfikatorów obiektów cyfrowych DOI.