Pressto.

Nagłowek strony

Państwo Islamskie – fenomen nowego dżihadystycznego protopaństwa

Artur Wejkszner

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.6

Abstrakt


W artykule zwrócono uwagę na cztery istotne kwestie: istotę i najważniejsze cechy tzw. dżihadystycznych protopaństw, przegląd wcześniejszych i obecnych dżihadystycznych emiratów, historię Państwa Islamskiego (nazwa ta może być rozumiana dwojako: jako organizacja dżihadystyczna i protopaństwo kontrolujące terytorium), oraz najbliższą przyszłość nowego dżihadystycznego protopaństwa.


Słowa kluczowe


Państwo Islamskie; protopaństwo; dżihadyzm; Irak; Syria; terroryzm; walka partyzancka; kalifat

Pełny tekst:

Bibliografia


Adam F. (2001), The Concept of Khilafah According to Selected Sunni and Shi’i Qur’anic Commentaries, The University of Leeds, Department of Theology and Religious Studies, Leeds.

Ahmad R. (2016), The Islamic Khilafat – Its Rise, Fall, and Re-emergence, „Al Islam”, http://www.alislam.org/egazette/updates/the-islamic-khilafat-its-rise-fall-and-re-emergence/, kwiecień 2016.

Brisard J.-C. (2005), Zarqawi. The New Face of Al-Qaeda, Other Press, New York.

Fishman B. (2008), Using the Mistakes of Al Qaeda’s Franchises to Undermine Its Strategies, „Annals of the American Academy of Political and Social Science”, vol. 618, Terrorism: What the Next President Will Face, July.

Gerges F. A. (2014), ISIS and the Third Wave of Jihadism, “Current History”, vol. 113, no. 767, December.

Jordan confirms al Qaeda behind hotel blasts (2005), CNN International, http://www.cnn.com/2005/WORLD/meast/11/12/jordan.blasts/index.html, kwiecień 2016.

Lahoud N., al-‘Ubaydi M. (2014), The War of Jihadists Against Jihadists in Syria, “CTC Sentinel”, vol. 7, Issue 3, March.

Lia B. (2015), Understanding Jihadi Proto-States, “Perspectives on Terrorism”, vol. 9, Issue 4.

Lister C. (2014), Profiling the Islamic State, Brookings Doha Center Analysis Paper, no. 13, November.

al-Tamimi A. J. (2014), Islamic State of Iraq and ash-Sham, “Current Trends in Islamist Ideology”, Hudson Institute, vol. 16, March.

al-‘Ubaydi M., Lahoud N., Milton D., Price B. (2014), The Group That Calls Itself a State: Understanding the Evolution and Challenges of the Islamic State, The Combating Terrorism Center at West Point, New York.

Web site links al-Zarqawi to Iraq oil attacks (2004), CNN International, 26.04, http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/04/26/iraq.zarqawi/index.html, kwiecień 2016.

Zelin A. Y. (2014), The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement, The Washington Institute for Near East Policy, „Research Notes”, no. 20, June 2014.

Zelin A. Y. (2016), The Islamic State’s Territorial Methodology, The Washington Institute for Near East Policy, Research Notes, no. 29, January.

Zelin A. Y., McCants W. (2016), Experts weigh in (part 3): Is ISIS good at governing?, Brookings Institute, February 9, http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2016/02/09-experts-weighin-isis-governance-zelin-mccants, kwiecień 2016.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 137 PDF - 597

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.