Przegląd Politologiczny

Aktualny numer

Nr 3 (2022)
Opublikowany 2022 października 28

Kwartalnik „Przegląd Politologiczny” (PP) ukazuje się systematycznie od 1996 roku. Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. „Przegląd Politologiczny” stanowi forum prezentacji wyników badań, wymiany myśli oraz dyskusji obejmującej teorię i praktykę składającą się na współczesne nauki polityczne. Publikowane są w nim artykuły i recenzje autorów z całej Polski i zagranicy.

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za złożenie, procedowanie, przyjęcie do druku i opublikowanie tekstów zakwalifikowanych do publikacji.

INDEKSOWANE W:
CEEOL, DOAJ, ERIH PLUS 2015; Google Scholar; WorldCat; Index Copernicus

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 70
ICV 2021 = 100.00 

DOI:
10.14746/pp
ISSN:
1426-8876


Licencja Creative Commons
Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Przegląd Politologiczny" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa

 

Ogłoszenia

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu

 

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Przegląd Politologiczny" nr 2 (2010), nr 3 (2010), nr 4 (2010), nr 1 (2011), nr 2 (2011), nr 3 (2011), nr 4 (2011), nr 1 (2012), nr 2 (2012), nr 3 (2012) – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Więcej…

2018 listopada 6

Artykuły

Waldemar Sługocki
5-16
Wdrażanie zasad polityki kosmicznej dla rozwoju wschodzących regionów geograficznych. Park Technologii Kosmicznych w województwie lubuskim – studium przypadku
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.1
PDF (English)
Nataliia Natalina
17-34
Demokracja i instytucjonalna subiektywność polityczna: studium porównawcze dla Europy i Azji Środkowej
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.2
PDF (English)
Joanna Rak
35-45
Zdarzenia krzywdzące moralnie jako determinanty dynamiki mobilizacji na rzecz praw kobiet w Polsce
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.3
PDF (English)
Jakub Jakubowski, Beata Pająk-Patkowska
47-56
“Bardziej społeczne” oznacza “bardziej wadliwe”: jak nowe media przyczyniają się do upadku polskiej demokracji
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.4
PDF (English)
Maria Giryn-Boudy
57-68
Rodziny transgraniczne i ograniczenia w poruszaniu się po pograniczu polsko-niemieckim podczas pandemii COVID-19
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.5
PDF (English)
Liudmyla D. Chekalenko
69-80
Ukraina w systemie bezpieczeństwa integracji europejskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.6
PDF (English)
Tomasz Herudziński, Piotr Swacha
81-93
Polacy wobec transformacji energetycznej i źródeł energii – perspektywa socjologiczna
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.7
PDF (English)
Kamila Rezmer-Płotka
95-103
Dlaczego kobiety stały się wrogiem demokracji w Polsce? Reakcja reżimu antyliberalnego na Ruch na rzecz Obrony Praw Kobiet
https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.8
PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania