Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY

Tadeusz Wallas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Magdalena Musiał-Karg, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

SEKRETARZ REDAKCJI

Elżbieta Lesiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

ZASTĘPCA SEKRETARZA REDAKCJI

Rafał Kamprowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

CZŁONEK

Zdzisław W. Puślecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

Krzysztof Duda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

Marcin Rachwał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska, Polska

Artur Lipiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Agnieszka Mielczarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oleg Mikhalev, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu

Thomas Mehlhausen, Uniwersytet w Poczdamie

Malcolm Czopinski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Bolesław Suchocki

REDAKTOR TEMATYCZNY (TEORIA POLITYKI)

Zbigniew Blok

REDAKTOR TEMATYCZNY (SOCJOLOGIA POLITYKI)

Krzysztof Pałecki

REDAKTOR TEMATYCZNY (PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE)

Jan Piotr Iwanek

REDAKTOR TEMATYCZNY (SYSTEMY WYBORCZE)

Arkadiusz Żukowski

REDAKTOR TEMATYCZNY (KULTURA POLITYCZNA)

Helmut Juros

REDAKTOR TEMATYCZNY (MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE)

Teresa Łoś-Nowak

REDAKTOR TEMATYCZNY (TEORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH)

Andrzej Gałganek

REDAKTOR TEMATYCZNY (STOSUNKI POLITYCZNE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ)

Marian Szczepaniak

REDAKTOR TEMATYCZNY (POLITYKA NARODOWOŚCIOWA)

Henryk Chałupczak

REDAKTOR TEMATYCZNY (INTEGRACJA EUROPEJSKA)

Józef Fiszer

REDAKTOR TEMATYCZNY (EUROPEISTYKA)

Konstanty Adam Wojtaszczyk

REDAKTOR TEMATYCZNY (POLITYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA)

Jerzy Babiak

REDAKTOR TEMATYCZNY (NAJNOWSZA HISTORIA POLITYCZNA)

Marceli Kosman

REDAKTOR TEMATYCZNY (MARKETING POLITYCZNY)

Grażyna Ulicka

Rada Naukowa

Andrzej Antoszewski, Polska

Timm Beichelt, Niemcy

Min-Hsiu Chiang, Tajwan

Kong Fan-jun, Chiny

Wojciech Forysiński, Cypr

Jürgen Neyer, Niemcy

Heino Nyyssönen, Finlandia

Andrzej Mania, Polska

Andrzej Stelmach, Polska

Ryszard Zięba, Polska

Ettore Deodato, Włochy