Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

SEKRETARZ REDAKCJI

Prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

ZASTĘPCY SEKRETARZA REDAKCJI

dr Rafał Kamprowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

dr hab. Bartłomiej Secler
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

CZŁONEK

Prof. UAM dr hab. Remigiusz Rosicki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

dr Krzysztof Duda
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

Prof. UAM dr hab. Marcin Rachwał
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska, Polska

Prof. UAM dr hab. Artur Lipiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

dr hab. Bartłomiej Secler
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Agnieszka Mielczarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oleg Mikhalev, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu

Thomas Mehlhausen, Uniwersytet w Poczdamie

Malcolm Czopinski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Bolesław Suchocki

REDAKTOR TEMATYCZNY (TEORIA POLITYKI)

Zbigniew Blok

REDAKTOR TEMATYCZNY (SOCJOLOGIA POLITYKI)

Krzysztof Pałecki

REDAKTOR TEMATYCZNY (PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE)

Jan Piotr Iwanek

REDAKTOR TEMATYCZNY (SYSTEMY WYBORCZE)

Arkadiusz Żukowski

REDAKTOR TEMATYCZNY (KULTURA POLITYCZNA)

Helmut Juros

REDAKTOR TEMATYCZNY (MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE)

Teresa Łoś-Nowak

REDAKTOR TEMATYCZNY (TEORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH)

Andrzej Gałganek

REDAKTOR TEMATYCZNY (STOSUNKI POLITYCZNE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ)

Marian Szczepaniak

REDAKTOR TEMATYCZNY (POLITYKA NARODOWOŚCIOWA)

Henryk Chałupczak

REDAKTOR TEMATYCZNY (INTEGRACJA EUROPEJSKA)

Józef Fiszer

REDAKTOR TEMATYCZNY (EUROPEISTYKA)

Konstanty Adam Wojtaszczyk

REDAKTOR TEMATYCZNY (POLITYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA)

Jerzy Babiak

REDAKTOR TEMATYCZNY (NAJNOWSZA HISTORIA POLITYCZNA)

Paweł Stachowiak

REDAKTOR TEMATYCZNY (MARKETING POLITYCZNY)

Grażyna Ulicka

 

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski , Polska

Timm Beichelt , Niemcy

Prof. Kong Fan-jun , Chiny

Prof. Wojciech Forysiński , Cypr

Prof. Jurgen Neyer , Niemcy

Heino Nyyssönen, Finlandia

Prof. dr hab. Andrzej Mania  , Polska

Prof. dr hab. Ryszard Zięba , Polska

Ettore Deodato, Włochy

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas , Polska