Kontakt

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMul. Umultowska 89a61-614 Poznańprzeglad.politologiczny@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Przegląd Politologiczny
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM

Wsparcie techniczne

Pressto