Kontakt

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
przeglad.politologiczny@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Przegląd Politologiczny
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM

Wsparcie techniczne

Pressto