Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 4 (2015) Partycypacja obywatelska na poziomie lokalnym - formy i ograniczenia Abstrakt  PDF
Krzysztof Łabędź
 
Nr 1 (2014) Ewolucja zagrożenia dżihadystycznego a przemiany demokratyczne w państwach Maghrebu Abstrakt  PDF
Artur Wejkszner
 
Nr 4 (2014) Demokracja bezpośrednia i partycypacja polityczna – mit czy rzeczywistość? Abstrakt  PDF
Marek Żyromski
 
Nr 2 (2015) Polityka administracji George’a W. Busha wobec Bliskiego Wschodu - o planach demokratyzacji i stabilizacji gospodarczej regionu Abstrakt  PDF
Ewelina Waśko-Owsiejczuk
 
Nr 1 (2016) Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w Polsce w świetle prawa – wybrane zagadnienia Abstrakt  PDF
Marcin Rachwał
 
Nr 2 (2014) Węgierska droga do i od demokracji Abstrakt  PDF
Beata Pająk-Patkowska, Krzysztof Patkowski
 
Nr 4 (2014) Czy demokracja bezpośrednia naprawdę działa? Przegląd dowodów natury empirycznej na przykładzie Szwajcarii Abstrakt
Simon Geissbühler
 
Nr 4 (2014) Bliżej obywateli czy bliżej państwa? Wpływ akcesji do UE na warunki funkcjonowania i aspiracje polskiego sektora pozarządowego w sferze politycznej Abstrakt  PDF
Agnieszka Hess
 
Nr 3 (2014) Inicjatywa ludowa w Szwajcarii Abstrakt
Marcin Rachwał
 
Nr 1 (2015) Straż miejska i gminna w obliczu demokracji partycypacyjnej Abstrakt  PDF
Maciej Magiera
 
Nr 1 (2015) Płynna demokracja w programie Partii Piratów Abstrakt  PDF
Marcin Piechocki
 
Nr 4 (2014) Barbara Węglarz, Ewolucja lokalnej demokracji bezpośredniej w Polsce po 1989 roku, Księgarnia Akademicka. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2013, ss. 203. Abstrakt  PDF
Marcin Rachwał
 
Nr 2 (2016) Wpływ ICT na współczesną demokrację. Wybrane dylematy wokół demokracji elektronicznej Abstrakt
Magdalena Musiał-Karg
 
Nr 1 (2016) Demokratyczna Republika Konga – wybory 2016. Droga do demokracji? Abstrakt
Keerthi Sampath Kumar
 
Nr 3 (2016) Rola i funkcje wyborów w systemach niedemokratycznych Abstrakt  PDF
Marek Żyromski
 
Nr 4 (2016) Czy demokracja bezpośrednia w Szwajcarii jest dysfunkcjonalna? Abstrakt
Mirosław Matyja
 
1 - 16 z 16 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo