Pressto.

Nagłowek strony

Vol 24, Nr 2 (2017)

GWARANCJA ZATRUDNIENIA CZY DOCHÓD PODSTAWOWY?

Spis treści

WSTĘP

Gwarancja zatrudnienia czy dochód podstawowy? PDF
Theoretical Practice 8-12

PRZEMIANY PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO

Alternatywy dla dochodu podstawowego: przegląd krytyczny PDF
Guy Standing 15-38
Wielokryterialna ocena projektów bezwarunkowego dochodu podstawowego i gwarantowanego zatrudnienia PDF
Mariusz Baranowski, Bartosz Mika 39-67

PRACA I TROSKA

„Inny świat jest możliwy”: z gwarantowaną pracą czy z gwarantowanym dochodem? Przypadek Marinaledy PDF
Angelina Kussy, Félix Talego Vázquez 68-100
Etyka troski a gospodarka przyszłości PDF
Zofia Łapniewska 101-122

CENY I PŁACE

Jakie są względne zalety makroekonomiczne i wpływ na środowisko płynące z bezpośredniego tworzenia miejsc pracy oraz dochodu podstawowego? PDF
Pavlina R. Tcherneva 125-154
Problemy z argumentacją zwolenników Nowoczesnej Teorii Pieniężnej przeciw dochodowi podstawowemu: Komentarz do tłumaczenia PDF
Maciej Szlinder 155-164

RECENZJE

Dlaczego trzeba wprowadzić bezwarunkowy dochód podstawowy? Recenzja z książki Guya Standinga “Basic Income: And How Can We Make It Happen” PDF
Mikołaj Ratajczak 167-178
O niebezpieczeństwach fetyszyzacji – czyli komu zawdzięczamy rewolucje technologiczne? PDF
Maciej Grodzicki 179-193

VARIA

Michał Kalecki i problem racjonalnej alokacji zasobów w socjalizmie PDF
Damian Winczewski 196-225


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo